קטגוריות
מיגון חדרים וממדים

הוספת ממ"ד לבית פרטי

o5o-5824225

הוספת ממ"ד לבית פרטי – מהם הדגשים לביצוע בטיחותי ונכון?

הוספת ממ"ד לבית פרטי הינו צורך מתבקש לבתים ישנים המחוסרים בחדר ממד. בנייה של חדר ממ"ד בבתים פרטיים מאפשרת להגדיל את שטח הבית ולקבל חדר נוסף לשימוש יום יומי, לכן הדגשים בבנייה של חדר ממד לבתים פרטיים, חייב להיעשות תוך ניצול נכון של האזור הנבחר להוספה של הממד בבית הפרטי, ובנוסף דגש רב על ביצוע תיקני איכותי ונכון. חדרי ממ"ד הינם למעשה חדר מגורים לכל דבר שאם ההוספה הינה על פי קריטריון של ביצוע איכותי הדומה בעת תהליך שיפוץ בית פרטי או בנייתו של הבית הפרטי שלכם אז הדבר יפגע במראה הכללי. ביצוע לא איכותי יפגום בשימוש היום יומי כאשר לא נעשה דגש בעת הבנייה של החדר, מבחינת רמות ביצוע של יציקות הבטון, רמות גימור וכד'. לכן בעת הוספת ממ"ד לבית פרטי יש צורך להתייחס אל החדר במחשבה של ביצוע איכותי, ולבחון את האפשרויות השונות בעת בחירת הדלת והחלון ודגש על בנייה בטיחותית וחזקה של החדר. יחד עם זאת אף ניתן לעצב את חדר הממ"ד, כך שישרה אווירה נעימה ככל האפשר בשימוש יום יומי ועל אחת בעת התקפת טילים.

הוספת חדר ממ"ד בבית פרטי – בטיחות ואסתטיקה

הוספת ממ"ד לבית פרטי ישן חייבת להתבצע תוך דגש על הבטיחות. סוג הבטון אשר מותאם לחדרי ממד הינו B30 ולכן יש חשיבות רבה במרכיבים העיקריים של חדר הממד, הבטון והברזל. כמו כן מערכות החיזוק שמשומשות בעת יציקת בטון הינם מוטות פלדה. חלוקה נכונה ושימוש בקוטר מוטות הפלדה אף הם חלק בלתי נפרד בעת תהליך הוספה של חדרי ממדים בבתים פרטיים או בכלל. בנוסף בעת הוספת חדר ממד בבתיכם עליכם להתייחס אך לנושא דלת ההדף וחלון ההדף והגזים. בשוק מצויים מספר חברות אשר מייצרות את חלונות ההדף והדלתות לחדרי הממ"ד, ואין ספק שגם כאן כמו בכל ענף ומוצר, חבוי נושא העלות. העלויות הם פועל יוצא של איכות דלת הממד או החלון ועליכם לראות את מגוון האפשרויות, מאחר שההבדלים ביניהם הינם לא רק בהיבט הבטיחותי אלה גם בהיבט האסתטי של הדלת או החלון ואם התוצאה הסופית חשובה לכם בקשו לראות את ההבדלים ביניהם ובחרו את דלת הממ"ד והחלון העדיפים לכם.

הוספת ממ"ד לבית פרטי

הוספת ממד לבית ישן

הוספת ממד לבית ישן אפשר אף שיתבצע תוך חשיבה על שינוי אדריכלי של חלל הבית או על ידי הוספת חדר הממד בחצר הבית באם זה אפשרי. מיגון חדר קים הינו שונה מבניית ממד מאחר והינו מצריך שטח, אלה המיגון של החדר מתבצע בתוך אחד מחדרי הבית הקיימים וזאת על ידי עיבוי הקירות באמצעות בטון התואם לחדי ממד ובשילוב מוטות פלדה בעלי קוטר לפחות של 10 מ"מ אך הינו לפי הוראות פיקוד העורף. בניית ממד בבתים ישנים לרוב מתבצע בשילוב שיפוץ כללי לבית הישן ולכן על ידי כך ניתן לשלב את חדר הממד החדש עם השיפוץ בכדי ליצור מראה אחיד של כלל הבית, ולשלב נכון את חדר הממד לשימוש נוח ובטוח.

הוספת ממד לבית פרטי

בניית ממד בבתים פרטיים מוסיפה ומעלה את ערכו הכללי של הבית מאחר ושטח הבית גדל ובעל חשיבות רבה בדרישה של רוכשים ובהחלטה לבחור בבית פרטי שהינו בעל חדר וממד ולכזה שלא מצויד באמצעי מיגון זה. גם כאן ניתן לחשוב על אפשרות חידוש כלל של מראה הבית הפרטי בייחס בין חדש לישן. רצוי מאוד להפוך את חדר הממד לחדר מעוצב ולא רק לגוש בטון מאיים ולכן בעת בנייה יש לבחור בקבלן שמגיע מתחום הבנייה והשיפוצים, בכדי שייתן לכם מענה אסתטי ובטיחותי.

הוספת ממ"ד לבית פרטי

הוספת ממד לדירה

הוספת ממד לדירה לרוב מתבצע בשילוב של הוספת מרפסות שמש אך לא תמיד. הוספה של חדרי ממ"ד לדירות בבנייני מגורים משותפים הינו צעד גדול יותר מאשר הוספת ממד לבית פרטי, מאחר ויש צורך בהסכמה של רוב הדירים לאישור והוספה של חדר הממד. בניית חדר ממד לדירה מצריכה פתיחת דלת בקירות החיצונים ולכן בשלב של ביצוע והוספה של חדר הממד בבניינים משותפים צריך להילקח בחשבון את ההוצאה של סה"כ של עלויות בניית חדר הממ"ד ושל השינויים הנוספים שיש עליכם לבצע בתוך חלל הדירה בהקשר לקירות החיצוניים ובכלל.

הוספת ממד לבניין

הוספת ממד לבניין כפי שרשמנו במאמר לפני, לרוב מתבצע בשילוב של הוספת מרפסות שמש אך לא תמיד. הוספה של חדרי ממ"ד לדירות בבנייני מגורים משותפים הינו צעד גדול יותר מאשר הוספת ממד לבית פרטי, מאחר ויש צורך בהסכמה של רוב הדירים לאישור והוספה של חדר הממד. חדרי ממד בבנייני מגורים בבניינים ישנים הינם תהליך המצריך אישור מהרשות בעיר מגוריכם, קודם לתחילת הביצוע. בניית חדר ממד לדירה מצריכה פתיחת דלת בקירות החיצונים ולכן בשלב של ביצוע והוספה של חדר הממד בבניינים משותפים צריך להילקח בחשבון את ההוצאה של סה"כ של עלויות בניית חדר הממ"ד ושל השינויים הנוספים שיש עליכם לבצע בתוך חלל הדירה בהקשר לקירות החיצוניים ובכלל. לכן בעת הוספת ממד בדירות יש לקחת גם בחשבון את האפשרות לשיפוץ חיצוני של קירות הבניין בשילוב חדר הממד, ומרפסת השמש.

הוספת חדר ממד או מיגון?

מיגון בבית קיים אינו על פי הנחיית פיקוד העורף.

בבית קיים יש לבנות חדר ממ"ד תיקני. במידה ולא ניתן לבנות חדר ממ"ד אז ניתן לפנות לאלטרנטיבה של מיגון חדר בבית.

עקרונות כלליים לתכן – "ציטוט מהוראות פיקוד העורף"

א. הדרישות במפרט זה חלות לאדריכלות וקונסטרוקציה בלבד, הדרישות הנוספות
כגון מסגרות, מערכות סינון ואוורור, אבזור וכו' יהיו על פי ההוראות למרחבים
מוגנים.
ב. בחירת החלל שיהיה החלל המחוזק ושיבוצעו בו שיפורי המיגון תעשה תוך בדיקה
של השפעת העומסים הנוספים הנובעים מהדרישות לחיזוק ושיפורי המיגון על
היציבות הכללית של המבנה. החלל יהיה אחד מחללי המבנה ותהיה אליו גישה
מתוך המבנה.
ג. שימוש בחלל המחוזק: חלל/חדר מחוזק לא ישמש כחדר שירותים, מטבח,
מקלחת, מחסן או כל שימוש אחר המחייב חיפויי חרסינה, קרמיקה, שיש וכו'.
במבני ציבור, מותר מיקום ריהוט קבוע עד ל-%15 משטח ריצפת החלל וכדו'.
ד. העובי המזערי של האלמנטים המרכיבים את המעטפת של החדר המחוזק יהיה לפי פרק האדריכלות במפרט זה.
ה. החומרים והשיטות שישמשו לביצוע שיפורי מיגון יהיו לפי מפרט זה.
ו. תכנון שיפורי המיגון בחלל המחוזק יעשה בהתאם לת"י 466 ,לתקנים המוזכרים בו ולתקנים רלוונטיים אחרים.
ז. החלל המחוזק מותר שיהיה בקומות שונות של הבניין ואין חובה למקם חללים אלו האחד מעל השני.
ח. לא יאושר ביצוע של שיפורי מיגון במבנים צמודי קרקע. מקרים חריגים יאושרו על ידי פיקוד העורף-ענף הנדסה בלבד.
ט. שיפורי מיגון בחדרי ביטחון יבוצעו על ידי החלפת המסגרות הקיימת במסגרות מגן תקנית ואבזור בהתאם למפרט זה.
י. שיפורי מיגון בבניה ביטחונית יבוצעו ע"י תוספת יציקת בטון בעובי של 10 ס"מ בצידו הפנימי של החלל, התקנת מסגרות תקנית ואבזור בהתאם למפרט זה……

מיגון חדר קיים

שיפור מיגון חדר קיים הינו במגמת עלייה בשנים האחרונות. נראה כי הצורך ביצירת חדר מוגן בבית הינו צורך קיומי ולא עניין של העדפה. אין ספק שתכיפות ירי הטילים לעבר ישראל הולך וגובר. לעומת זאת חלק גדול מהאוכלוסייה מחוסר באמצעי מיגון. בטח כאלו אשר יבטיחו את שלומם ואת שלום בני משפחותיהם במצב אמת.

שיפור חדר קיים על ידינו

שיפור חדר קיים מתבצע על ידינו ברמות המחמירות ביותר. אנו מציעים שיטות מיגון על פי הנחיות פיקוד העורף. החשיבות בביצוע נכון ועל פי הנחיות אלו, הינו קריטי ביותר. המשמעות של כך הינה הגנה עליכם ועל בני משפחותיכם במצב של ירי טילים לאזור בו הבית שלכם או הדירה שלכם נמצאים.

חשיבות רבה יש לנושא הביצוע האיכותי. ביצוע איכותי משמעו שמירה עליכם, אל תתפשרו בכל הקשור לבטיחות שלכם. ישנה חשיבות רבה לסוגי החומרים ואופן יישומם על החדר בביתכם.

הוספת חדר ממד בבית פרטי – מיגון חדר בבית קיים?

ביצוע שיפור מיגון לחדר בבית קיים אינו על פי הנחיית פיקוד העורף.

בבית קיים יש לבנות חדר ממ"ד תיקני. במידה ולא ניתן לבנות חדר ממ"ד אז ניתן לפנות לאלטרנטיבה של מיגון חדר בבית.

סיכום – הוספת ממד לבית פרטי

כפי שכבר נאמר בכתבה, הוספת של חדר ממ"ד לבית פרטי הינו צורך מתבקש לבתים ישנים המחוסרים בממד. בנייה של חדר ממ"ד בבתים פרטיים מאפשרת להגדיל את שטח הבית וקבל חדר נוסף לשימוש יום יומי, לכן הדגשים בבנייה של חדר ממד לבתים פרטיים, חייב להיעשות תוך ניצול נכון של האזור הנבחר להוספה של הממד בבית הפרטי, ובנוסף דגש רב על ביצוע תיקני איכותי ונכון. חדרי ממ"ד חייבים הינם למעשה חדר מגורים שאם ההוספה הינה על פי קריטריון של ביצוע איכותי הדומה בעת תהליך שיפוץ בית פרטי או בנייתו של הבית הפרטי שלכם, לכן בעת הוספת ממד לבית פרטי יש צורך לבחון את האפשרויות השונות בבנייה בטיחותית וחזקה של חדר הממד ובהחלט ניתן אף לעצבו כך שישרה אווירה נעימה בשימוש יום יומי ועל אחת בעת התקפת טילים.

קטגוריות
מיגון חדר קיים

מיגון חדר קיים

o5o-5824225

מיגון חדר קיים – מהי שיטת המיגון המדמה חדר ממ"ד ?

מיגון חדר קיים הינו צעד חשוב ביותר לבטיחותכם ולבטיחות בני משפחתכם בעת התקפת טילים. אנו מבצעים עבודות מיגון חדרים ובניינים המחוסרים בחדרי ממ"ד. תהליך מיגון חדר לבתים קיימים מיושם על ידינו בהתאם להנחיות פיקוד העורף. מיגון חדר בבית קיים על פי הנחיות פיקוד העורף הינו למעשה "שיפור מיגון " אשר באמצעותו מחזקים את עמידות מעטפת החלל בפני גלי הדף ורסס, וכמו כן, משפרים משמעותית את רמת האטימות של החלל המחוזק. מיגון חדרים נועד לאפשר הגנה לבתים ודירות ללא חדרי ממ"ד אך אינו בא להחליף חדר ממ"ד.

איך ממגנים חדר קיים?

מיגון חדרים והוספת ממדים למבנים ללא אמצעי מיגון. המיגון מתבצע בדומה לשיטת יציקת חדרי ממ"ד ומקלטים.

חיזוק חדרים קיימים באמצעות בטון B30 בתוספת מוטות ורשתות פלדה מרותכות

מהם השיפורים המתקבלים בחיזוק חדר קיים?

 1. שיטת המיגון היחידה המדמה חדר ממ"ד.
 2. דרגת עמידות גבוהה ביותר של החדר המוגן בפני גלי הדף.
 3. עמידות החדר הקיים בפני חדירת רסיסים וירי.
 4. מיגון חדר קיים באמצעות בטון משפר משמעותית את האטימות של החדר.
 5. בביצוע איכותי מתקבל חדר בעל מראה אסתטי ורגיל כפי שנראה חדר ממ"ד.
 6. שיפור אבטחה לפריצה אל החדר המוגן.
מיגון חדר קיים

מיגון חדר קיים – השפעת המיגון והקשר לביטחון שלכם

מהם התהליכים המתרחשים במצב אמת של נחיתת טיל בקרבת מבנים?

במצב אמת של נחיתת טיל בקרבת מבנים, ישנם מספר פרמטרים המשפיעים על איכות ועמידות החדר המוגן.

לכן על החדר המוגן להיות בעל יכולות ספיגה ודרגת עמידות גבוהה בפני:

פיקוד העורף מיגון חדרים

להלן ציטוט מאתר פיקוד העורף לגבי מיגון חדר קיים:

" פיקוד העורף פועל בכל עת לצמצום פערי המיגון בישראל, ובמסגרת זו פועל לקידום שיטות המספקות שיפורים במיגון. שיפורי מיגון הם חיזוק של חדר או חלל בדירות מגורים, במבנה מסחרי, במבנה משרדים או בכל מבנה אחר, באמצעות הליך המזכיר שיפוץ. העבודה כוללת את חיזוק הקירות באמצעות יציקה או התזה של בטון מצידו הפנימי, או לחלופין החלפת קיר קיים בקיר מבטון שעוביו מופחת, וכן החלפת הדלת והחלון לדלת וחלון עמידים להדף "

מיגון חדר בבית קיים

למה להתייחס בעת ביצוע מיגון חדר קיים ?

לפני שאתם מבצעים מיגון לחדר קיים עליכם להתייחס לנושא החשוב ביותר שהינו חוזק החדר המוגן.

אין ספק שגם לנושא המראה הסופי של החדר לאחר המיגון עליכם לקבל תשובות ברורות :

 • איך יראה החדר הקיים אחרי המיגון?
 • האם שיטת המיגון שבחרתם הינה השיטה החזקה ביותר?
 • האם התקנת דלת והחלון ההדף מחוברים נכון ביציקה וריתוך?
 • האם המיגון יוסיף לערך הדירה או להפך?
 • האם השיטה שבחרתם הינה השיטה המיושמת בחדרי ממ"ד ובמקלטים?
 • האם המיגון ישנה את מראה הדירה לטובה או לרעה?
 • האם מחליפים את הריצוף של כל החדר או מבצעים רק תיקון ותלאים?

איכות הביצוע נמדדת על ידי איכות העבודה של קבלן המיגון. שיטת המיגון הינה חשובה ביותר בשני פרמטרים עיקריים:

 1. מיגון חדרים על ידי יציקות בטון הינה השיטה המדמה את חדר הממ"ד הקונבנציונלי שמצוי בבתים ודירות חדשות ובמקלטים ובבסיסי צה"ל.
 2. מיגון חדר על ידי יציקות בטון בביצוע איכותי ונכון על פי התקנים, לא ניתן להבחין כלל כי נעשו עבודות מלבד העובדה של התקנת חלון ודלת ההדף. יחד עם זאת אם הקבלן המבצע הינו קבלן שעובד על פי פרמטרים של ביצוע איכותי וקפדני, אזי המיגון כלל לא יורגש ולעיתים אף נראה הרבה יותר טוב מהמצב שהחדר היה קודם למיגון.

מסקנה : בעת ביצוע מיגון חדרים יש להתייחס לביצוע איכותי על פי התקנים אך לא לוותר על מראה של חדר מוגן אסתטי ואיכותי בסוף התהליך.

למה חשוב למגן חדר קיים?

קירות חדרי ממ"ד הנבנים קיום, עשויים מבטון בעל חוזק מותאם בשילוב ברזלי זיון. יחד עם זאת משולבים פתחי אוורור או חלונות ודלתות הדף, מערכות סינון אוויר, אשר ביכולתם לתת הגנה והצלת חיים במצב של ירי טילים.

לעומת זאת בבתים או בדירות ישנות ללא מיגון, חשופים בני הבית לפגיעות חלילה בעת מצב אמת מחוסר אמצעי מיגון אלו.

מהן השיטות למיגון חדר קיים?


ישנן מספר שיטות למיגון חדרים קיימים ולא שיטה אחת. אנו מיישמים את השיטה היחידה המדמה חדר ממ"ד מתוך השיטות המוצעות על ידי פיקוד העורף.

מיגון חדר קיים מחיר?

מיגון חדר קיים מחיר – המחירים יכולים לנוע בסביבות 70 אלף ₪ בהתאם לאופי המבנה.

האם כל סוג בטון מתאים למיגון החדר?

הבטון הינו אותו הבטון המשמש בבניית חדרי ממדים בבניינים חדשים, ואסור לעשות שימוש בבטון אחר. סוג הבטון חייב להיות לפחות ב – 30 לפי דרישת התקן הישראלי.

מהם הכוחות אשר מחייב התקן בעת ביצוע מיגון חדר?

הבטחת יציבות המבנה חייבת לענות על הדרישות בפני כוחות הנובעים מעומסי רוח, רעידות אדמה וכיוצא באלה בהתאם לדרישות תקנים ישראליים רלוונטיים.
יש לקחת בחשבון שחיזוק חדר קיים מוסיף עומס על האלמנטים הקונסטרוקטיביים באזור המחוזק ולכן, מומלץ להבטיח את המשכיות קירות הבטון עד ליסודות המבנה.

האם מותר להוסיף חלון ממ"ד בבית ישן?

בהחלט מותר להוסיף חלון ממ"ד בבית ישן, בתנאי שהחלון יותקן לפני יציקת הקיר. אין להוסיף או לעגן חלון ממ"ד לאחר יציקת קירות או על קירות ישנים מבלוקים וכד'.

מהו העובי המינימלי של הברזל המשמש למיגון חדרים?

הקוטר המזערי של מוטות הזיון הבודדים או של רשתות מרותכות, לכל סוגי הפלדה, לא יפחת מ-10 מ"מ.

מיגון חדר קיים
מיגון חדר קיים

שיפור מיגון חדר קיים – ההגדרה על פי המבוא של פיקוד העורף

"שיפור מיגון חדר קיים" – "שיפורי מיגון" משמעותם חיזוק הקירות, הגגות )אם נדרש(, החלונות והדלתות של אחד מחללי הבניין או חדרי הדירה. שיפורי המיגון" מחזקים את עמידות מעטפת החלל שבו בוצעו בפני גלי הדף ורסס, וכמו כן, משפרים משמעותית את רמת האטימות של החלל המחוזק. רמת העמידות להדף של חלל שחוזק ע"י שימוש בשיפורי המיגון נמוכה יותר מאשר מרחב מוגן תקני ולכן שיפורי מיגון יבוצע בבנייני ציבור או במבני מגורים אך ורק במקרים בהם שוכנעה רשות המוסמכת, שאין אפשרות להתקין או לבנות במקום מקלט או מרחב מוגן תקני זמין. לדוגמא, במקרים של תוספת קומות מעל בניין קיים . שיפור מיגון פיקוד העורף

מיגון חדר בבית קיים?

מיגון בבית קיים אינו על פי הנחיית פיקוד העורף.

בבית קיים יש לבנות חדר ממ"ד תיקני. במידה ולא ניתן לבנות חדר ממ"ד אז ניתן לפנות לאלטרנטיבה של מיגון חדר בבית.

עקרונות כלליים לתכן – "ציטוט מהוראות פיקוד העורף"

א. הדרישות במפרט זה חלות לאדריכלות וקונסטרוקציה בלבד, הדרישות הנוספות
כגון מסגרות, מערכות סינון ואוורור, אבזור וכו' יהיו על פי ההוראות למרחבים
מוגנים.
ב. בחירת החלל שיהיה החלל המחוזק ושיבוצעו בו שיפורי המיגון תעשה תוך בדיקה
של השפעת העומסים הנוספים הנובעים מהדרישות לחיזוק ושיפורי המיגון על
היציבות הכללית של המבנה. החלל יהיה אחד מחללי המבנה ותהיה אליו גישה
מתוך המבנה.
ג. שימוש בחלל המחוזק: חלל/חדר מחוזק לא ישמש כחדר שירותים, מטבח,
מקלחת, מחסן או כל שימוש אחר המחייב חיפויי חרסינה, קרמיקה, שיש וכו'.
במבני ציבור, מותר מיקום ריהוט קבוע עד ל-%15 משטח ריצפת החלל וכדו'.
ד. העובי המזערי של האלמנטים המרכיבים את המעטפת של החדר המחוזק יהיה לפי פרק האדריכלות במפרט זה.
ה. החומרים והשיטות שישמשו לביצוע שיפורי מיגון יהיו לפי מפרט זה.
ו. תכנון שיפורי המיגון בחלל המחוזק יעשה בהתאם לת"י 466 ,לתקנים המוזכרים בו ולתקנים רלוונטיים אחרים.
ז. החלל המחוזק מותר שיהיה בקומות שונות של הבניין ואין חובה למקם חללים אלו האחד מעל השני.
ח. לא יאושר ביצוע של שיפורי מיגון במבנים צמודי קרקע. מקרים חריגים יאושרו על ידי פיקוד העורף-ענף הנדסה בלבד.
ט. שיפורי מיגון בחדרי ביטחון יבוצעו על ידי החלפת המסגרות הקיימת במסגרות מגן תקנית ואבזור בהתאם למפרט זה.
י. שיפורי מיגון בבניה ביטחונית יבוצעו ע"י תוספת יציקת בטון בעובי של 10 ס"מ בצידו הפנימי של החלל, התקנת מסגרות תקנית ואבזור בהתאם למפרט זה……

מיגון חדר קיים

שיפור מיגון חדר קיים הינו במגמת עלייה בשנים האחרונות. נראה כי הצורך ביצירת חדר מוגן בבית הינו צורך קיומי ולא עניין של העדפה. אין ספק שתכיפות ירי הטילים לעבר ישראל הולך וגובר. לעומת זאת חלק גדול מהאוכלוסייה מחוסר באמצעי מיגון. בטח כאלו אשר יבטיחו את שלומם ואת שלום בני משפחותיהם במצב אמת.

מיגון חדר קיים
עובדים בעת יציקת בטון

כל רעיון שיפור המיגון נובע מהמציאות בה למצער ישנם פגיעות בנפש. מי שעד היום היה משוכנע שהמצב לא חמור, הירי במאי 2021 לעבר ישראל הראה אחרת.

מציאות – בייחס לרמת הבטיחות

המציאות מראה כי היכולת של הצד שכנגד רק עולה. כמות הטילים שנשלחו לעבר ישראל הייתה עצומה ביותר. מערכת ההגנה המצויה כיום נגד ירוט הטילים (כיפת הברזל) אינה מבטיחה הגנה הרמטית. המשמעות של כך הינה מצב בו רבים מקפחים את חייהם. בטח לאלו שמחוסרים באמצעי מיגון, הדבר מרתיע ומעלה חששות לעצם הקיום שלהם ושל בני משפחותיהם.

שיפור חדר קיים על ידינו

שיפור חדר קיים מתבצע על ידינו ברמות המחמירות ביותר. אנו מציעים שיטות מיגון על פי הנחיות פיקוד העורף. החשיבות בביצוע נכון ועל פי הנחיות אלו, הינו קריטי ביותר. המשמעות של כך הינה הגנה עליכם ועל בני משפחותיכם במצב של ירי טילים לאזור בו הבית שלכם או הדירה שלכם נמצאים.

חשיבות רבה יש לנושא הביצוע האיכותי. ביצוע איכותי משמעו שמירה עליכם, אל תתפשרו בכל הקשור לבטיחות שלכם. ישנה חשיבות רבה לסוגי החומרים ואופן יישומם על החדר בביתכם.

מיגון חדר בבית קיים?

מיגון חדר בבית קיים אינו על פי הנחיית פיקוד העורף.

בבית קיים יש לבנות חדר ממ"ד תיקני. במידה ולא ניתן לבנות חדר ממ"ד אז ניתן לפנות לאלטרנטיבה של מיגון חדר בבית.

טילים משוגרים לעבר ישראל

מיגון חדר קיים

אם הגעתם להחלטה שאתם רוצים למגן או לבנות חדר ממ"ד פנו אלינו עוד היום לצורך קבלת יעוץ ולקביעת פגישה.