קטגוריות
חיזוק עמודים

חיזוק עמודים

o5o-5824225

חיזוק עמודים סדוקים בבניין – שיקום עמודי בטון

חיזוק עמודים סדוקים בבניין, הינו צורך חובה במקרים שבהם עמודי הבניין ניזוקו ונחלשו. עמוד הוא מבנה אנכי אשר נוצר לרוב להעברת עומס המבנים העליונים למבנים התחתונים. כמובן שהעמוד לא יכול לתמוך במשקל של מבנה כלשהו אם ישנם סדקים ופגיעות בחלקים ממנו ויש צורך לבצע הליך של שיקום עמודי בטון. חיזוק עמודים סדוקים בבניין או בבתים פרטיים חייב להתבצע על פי מפרט הנדסי, ויש צורך לבחון את רמת הנזק לעמוד. למעשה נתון זה יקבע את שיטת חיזוק העמוד, מאחר ולא כל הפגיעות בעמודים הינן זהות ורק על פי בחינה ספציפית של עמודים בבניין כזה או אחר ניתן להוציא תכנית חיזוק לעמודים הסדוקים.

תהליך שיקום עמוד – סיתות, ניקוי ברזל ויישום חומרי הגנה

הפגיעות המחייבות חיזוק עמודים לרוב הן, חלקי בטון שנסדקו, סדקים בעמודים בקומת הקרקע ואף סדקים לאורך קו הבניין, ברזלי זיון חלודים וחלשים המצויים בתהליך קורוזיה אשר יוצרת פגיעה קשה ביציבות הבניין או הבית שלכם. עמוד סדוק הינו מצב לא תקין, הסדקים מעידים על כשל בדבר עמידותו בפני העומסים של משקל הבניין המשותף או של ביתכם הפרטי.

שיקום העמודים מתבצע על ידינו בעזרת חומרים אשר מותאמים לטיפול בברזלי זיון ו שיקום בטון, ביצוע על פי מפרט הנדסי לשיקום במצב של כשל ברכיבים אלו.

חיזוק עמודים סדוקים בבניין משותף – החשיבות הרבה של רכיב הברזל בעמודים

חיזוק עמודים סדוקים בבניין הינו תהליך מתבקש. כאשר עמוד נמצא בתהליך פגיעה קשה וחלקים מימנו התנתקו, הדבר מעיד על פגיעה בברזל. הצורך לשקמו חייב להיות תוך בחינה ודגש למצב ברזלי הזיון של העמודים. פגיעה קשה בברזלי הזיון יוצרת חולשה של המבנה כולו ויהיה צורך לבחון את דרכי הטיפול שאחת מהן, הינה עקירת הברזל הפגוע וריתוך מוטות פלדה חדשים, בהתאם לעומסים המבניים אשר חושבו בעת בניית הבניין. פגיעות בעמודים המצריך החלפת מוטות זיון, הינה סכנה ממשית של אי יציבות הבניין או הבית הפרטי בפני רעידות אדמה ובכלל, אל תזניחו מצב שכזה לביטחונכם.

עמוד בתחילת סיתות חלקי טיח ובטון
עמוד בתחילת סיתות חלקי טיח ובטון

עלות חיזוק עמודים משתנה בהתאם לגודל העמוד ומצב בו הוא מצוי. לעיתים הפגיעות לא קשות והעלות הינה קטנה בהרבה מאשר עמוד עם פגיעות קשות אשר מצריך שיקום יותר מעמיק וחפירה עד ליסוד.

חיזוק עמודי בניין עד ליסודות – עיבוי עמודים

עמודי בניין בהנדסת מבנים, הינו טור הוא איבר שיכול לעמוד בכוחות דחיסה; לכן, בעמודות נושא הכיסוי מועלה והוא הגורם הקובע  את חוזקו ויציבותו של הבניין המשותף ולכן פעולות חיזוק עמודים של בניין ישן הינם למעשה צעד אשר יקבע את כוחו והתנגדותו של המבנה בשגרת היום יום, ועל אחת בעת רעידות אדמה.

הוספת מוטות ברזל
הוספת מוטות ברזל

בעת עבודות ביצוע ל שיקום עמודים עם פגיעות קשות ישנו צורך חובה לבצע, עיבוי עמודים עד לעומק היסוד. החיזוק חייב הינו להיות משולב בטיפול בברזלי הזיון ובדיקתם בייחס של כמות הברזלים הפגועים. יחד עם זאת במידה וישנה פגיעה קשה בברזלי הזיון יהיה צורך להוסיף ברזלי זיון חדשים בכדי להושיב את חוזקו של העמוד ויציבותו של המבנה כולו.

שיקום בטון

חלק נוסף הינו ביצוע עבודות שיקום לבטון על פי מפרט שיקום בטונים בשילוב תהליך עיבוי עמודים. בתהליך זה אנו מגדילים ומעבים את העמוד בכל היקפו בתוספת מערכת ברזלי זיון מותאמת, ובכך יוצרים חוזק מתוגבר בפני העומסים אשר נתונים על העמוד עם הפגיעה הקשה.

שיקום עמודים בבית פרטי

חיזוק עמודים בבית פרטי אף הוא קיים וגם בבתים פרטיים ניתן למצוא פגיעות וכשלים בעמודים. לרוב ניתן לראות פגיעות והופעת סדקים בחלקי הטיח והבטון של העמוד או העמודים כפי שמופיעים בבניינים משותפים. רצוי מאוד לעצור תהליך זה בדומה לעמודי בטון של בתים משותפים מכיוון שהנזק רק ילך ויחמיר ויפגע קשות בעמוד אשר אחראי על יציבות המבנה כולו. יש צורך להבין את המשקלים העצומים אשר מוטלים על העמוד באופן קבוע, ופגיעות בחלקים ממנו הינם פגיעה ביציבות הבית הפרטי ויכולים לסכן אתכם ואת בני משפחתכם, אל תזניחו.

סדק בעמוד לפני תהליך שיקום עמודים
סדק בעמוד לפני תהליך שיקום עמודי בטון

תופעה של כשלים כגון סדקים בעמודים בבתים פרטיים הינה לרוב בבתים ישנים, אך לא רק, ניתן לצפות בתופעה זו של עמודים סדוקים אף בבתים פרטיים חדשים יחסית וגם כאן רצוי מאוד לא להזניח ולטפל מידית, אף על פי שהבית הינו יחסית חדש אן זה אומר שהינו מוגן בפני כשלים אלו.

עיבוי עמודים

עיבוי עמודים הינו תהליך אשר נועד להוסיף משא בטון וברזל וזאת על מנת להשיב את החוזק של העמוד הפגוע, בכדי לתמוך במשקל הבניין או האלמנטים שהעמוד תומך. מצב בו נדרש לבצע עיבוי לעמוד, הינו מצב אשר מעיד כי ישנה פגיעה חזקה ובלאי גדול ולא נותר ברירה אלה לבצע תהליך עיבוי עמודים ללא דיחוי. ביצוע תהליך חיזוק והגברת ההתנגדות של העמוד חייבת להתבצע עד לעומקו של העמוד והכוונה היא עד לעומק היסודות של הבניין.

יש צורך לחפור עד לעומק היסוד, וליצור מערכת אחידה בעזרת ברזלי זיון בשילוב בטון בעל חוזק מותאם. העטיפה של העמוד בבטון הינה לפחות 10 ס"מ מכל צדיו מתחילת היסוד ועד לאורך גובהו של כל העמוד במפלס הפגוע.

שלב נוסף לאחר סיום עבודות שיקום עמודים, הינו שלב ביצוע ציפוי לעמוד.

חלק זה יכול להתבצע במספר רב של סוגי חיפוי וציפוי לעמודי הבניין וניתן לבחור ממספר האפשרויות את האפשרות המתאימה למראה הבניין.

תיקון עמוד בטון ואיטום

תיקון עמוד בטון צריך להתבצע בשילוב איטום העמוד שהינו חלק מתהליך שיקום העמודים. יש צורך לבצע חפירה בהתאם לאופי הטיפול. אם מדובר בחיזוק עמודים ללא ביצוע עבודות עיבוי לעמודים, יש צורך לחפור לעומק של לפחות 30 ס"מ לצורך תיקון עמוד בטון בבתים פרטיים ובבניינים משותפים.

איטום עמוד
איטום עמוד – תיקון עמוד בטון בעזרת חומרי שיקום

איטום עמודי בניין הינה פעולה אשר תמנע את ספיגת מי גשמים או השקיה בבטון, ובכך אנו מונעים פגיעה בברזלי הזיון של העמוד ולהיחלשות העמוד תוך השפעה על חוזקו של הבניין או הבית הפרטי שלכם. ביצוע איטום לעמודי הבטון הינו למעשה שמירה על חוזק המבנה ויציבותו, לכן החשיבות הרבה בביצוע עבודות איטום לעמודי הבניין או איטום לעמודים בבתים פרטים היא חשיבות בטיחותית. בבתים או בניינים חדשים יש צורך לבצע עבודות איטום לכלל המערכות כגון – איטום יסודות, איטם קירות מרתף, איטום רצפות מרתף וכד'. למעשה ביצוע עבודות איטום לעמודים בבניין או בבית שלכם הינה למעשה פעולה מניעתית לשמירה על יציבות הבניין או הבית שלכם.

שיקום עמודי בטון – עומסים על העמודים

הליך שיקום עמודי בטון נדרש ברגע שינם פגיעות בעמודי הבית או הבניין. במסגרות מבודדות, העמודים נתונים בעיקר לעומסים ציריים ומופעלים עליהם גזירה ועומסי כיפוף קטנים מאוד. מכאן שהטור ידוע כחבר העומס הצירי. אמנם במבנים עם מערכת מסה גמישה, לטור עומסי גמישה וגזירה משמעותיים ולעיתים כישלון העמוד מושפע מעומסי גמישה וגזירה, אך יש לקחת בחשבון שיש עדיין כמות גדולה של עומס צירי על אברים אלו.

מאידך, ניתן לחלק עמודי בטון לשלוש קטגוריות בהתבסס על היחס בין גובה לחתך:

סוגי עמודי בניין – חיזוק עמודים סדוקים בבניין

עמודים גבוהים: עמוד שגובהו עד יחס החתך המינימלי גבוה מ- 12.

עמודה קצרה עמוד שיחסו בין גובה למימד חתך מינימלי הוא לא פחות מ -3 ולא יותר מ 12.

עמודה קטנה : זהו עמוד עם יחס אורך למימד החתך הקטן ביותר של פחות מ -3 כמו רוב הבניינים הישנים בארץ.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק עמודים – סימנים של הפגיעות בעמוד

אם העמוד או העמודים של בניין זקוקים לחיזוק, ניתן יהיה להבחין בפגמים שיגרמו לחסרונות וליקויים אלו :

 • קורוזיה של מוטות פלדה
 • סדיקה לאורך הטור של מבנה הבניין
 • חלקי בטון ניתקים מהעמודים
 • הפחתת חוזק הדחיסה של העמודה
 • כשל בעמוד בגזירות העמודים
שיקום עמודים
שיקום עמודים

בניינים ישנים ברחבי הארץ

בבניינים רבים ברחבי הארץ נמצאים יסודות מבנה, עמודי בניין רעועים, פגועים, עמודי בניין צרים, עמודי בניין אשר ברזלי הזיון שלהם נחלשו ונמצאים במצב של בלאי וקורוזיה המחייב שיקום.
עמודי בניין חלשים בגלל הסיבות שציינו קודם הם למעשה מועדים לפורענות בפני רעידות אדמה , ובניין אשר העמודים שלו נמצאים בשלב של בלאי מתקדם הינו ללא ספק מבנה החלש יותר בפני רעידות מאשר בניין אשר מצב בו העמודים מצויים, הינו תקין ויש צורך חובה לבצע הליך חיזוק עמודים סדוקים בכדי להושיב את חוזקו של המבנה.

חיזוק עמודים לרעידות אדמה

חיזוק עמודים סדוקים הינו הכרחי מפני שאי טיפול בסדקים יגרום לבלאי גדול יותר ויותר ולנזק כלכלי ובטיחותי משמעותיים יותר.

חיזוק עמודים של בניין ישן, טוב יותר שיתבצע ללא דיחוי לביטחונכם.

שיקום עמודי בטון
עמוד לאחר שיקום עמודי בטון ושכבת הגנה לפני צביעה

האם הבניין שלי בטוח בפני רעידות אדמה?

בניינים אשר נבנו לפני 1980 הם לרוב בניינים שלא נבנו לפי תקן חיזוק מבנים לרעידות.והם אינם עומדים תחת התקן חיזוק מבנים לרעידות אדמה.
בניינים אלו לרוב מחוזקים על ידי תהליך הקרוי תמ"א 38 , אשר הינו למעשה עטיפת הבניין סביב בקירות בטון כולל עד ליסודות כמובן.

חיזוק בפני רעידת אדמה

מה גורם לרעידות אדמה?

רעידת אדמה נגרמות על ידי דפורמציה איטית של החלקים החיצוניים והשבירים של "לוחות טקטוניים", שכבת הקרום החיצונית ביותר של כדור הארץ והמעטפת העליונה. בגלל החימום והקירור של הסלע שמתחת לצלחות אלה, הסעה שנוצרת גורמת לתנועה של הלוחות הסמוכים, ובמתח גדול, לעיוות. שיעורי תנועות הלוח נעים בין 2 ל -12 סנטימטרים בשנה. לפעמים, אנרגיה אדירה יכולה להצטבר בתוך לוח אחד או בין לוחות שכנים. אם המתח המצטבר עולה על חוזק הסלעים המרכיבים אזורים שבירים אלה, הסלעים יכולים להישבר לפתע ולשחרר את האנרגיה המאוחסנת כרעידת אדמה.

מהו תקן 413 לרעידות אדמה?

תקן 413 הינו תקן חיזוק מבנים לרעידת אדמה אשר מצויים בו הגבלות לגבי צורת הבנייה של מבנים. דוגמא לסעיף אחד מהתקן הינה סעיף מאפייני מבנה 3.203 .הגבלות התכן הכתוב "אין לבנות מבני קומות עם קומה גמישה כשיחס הקשיחות(ראו בהגדרה 26.103 (קטן מ־65.0,
או עם קומה חלשה כשיחס החוזק (ראו בהגדרה 27.103 (קטן מ־65.0." בניינים אשר נבנו לאחר שנת 1980 נבנו על פי תקן 413 לרעידות אדמה וכנראה שהם בטוחים יותר.

תיקון עמודים סדוקים בבניינים – שיקום בטון וברזלי זיון

חיזוק עמודים בשיטת  FRP

תיקון עמודים סדוקים בבניינים באזור מתחם עמודות, המכונה גם פיתול עמודות או חיזוק עטיפת FRP, הוא אחת משיטות החיזוק לבניין, אשר לא נפוצות. אם המידות של עמוד הבטון או כמות החיזוק האורכי נמוכות מהנדרש, העמוד חסר חוזק מספיק וזקוק לחיזוק. כמו כן, אם המרחק בין הסוגרים או התגבורות הרוחביות גדול, גודל החיזוק הרוחבי קטן ממה שמשמש בחישובים. אם קיימים סדקים בחלקי הטיח והבטון ואף ניתן לראות כי ברזלי הזיון חלודים, אל תהססו לפנות אלינו.

 חוזק הגמיש והלחיצה של העמוד לא יסופק , ויש צורך חובה לבצע תהליך תיקון עמוד סדוק הכולל בתוכו, שיקום הבטון וכמובן טיפול ושיקום ברזלי זיון.

אחת השיטות הטובות ביותר לחיזוק חברים כאלה היא להשתמש בשיטת סגירת העמוד בבד FRP. כדי לחזק את העמודים בתנאים אלה, ניתן לחבר סיבי FRP להיקף העמוד עם דבק אפוקסי. מתחם עמוד בשיטה זו מגביר את חוזק הדחיסה והגמישה של העמוד. יש לציין כי חוזק הדחיסה של בטון סגור גבוה מבטון רגיל מכיוון שהסגירה גורמת למתחים דו כיווניים בבטון. ראוי לציין כי בשיטה זו של חיזוק כיוון הסיבים צריך להיות בניצב לכיוון העמוד, כלומר באותו כיוון כמו קשתות העמודים.

חיזוק עמודים בבניין

חיזוק עמודים בבניין, כפי שכבר ציינו לעיל עמוד בבנייה הוא אלמנט שנבנה אנכית כדי להיות מסוגל לעמוד בעומס החלקים העליונים של המבנה ולחבר את החלק העליון של המבנה לחלק התחתון. לפעמים עמודים לא מיוצרים לשאת עומסים ויש להם רק היבט דקורטיבי. עמודים בדרך כלל עומדים בכוחות דחיסה, ולכן מופעלים עליהם הרבה כוחות ציריים לכן יש חשיבות בטיחותית רבה המחייבת טיפול בעמוד פגוע.

שיקום עמודים

בשל הגעת עומסים ציריים, כיפוף עומסים ועומסי גזירה, יש לחזק את העמודים כדי למנוע כשל וקריסה. אם חיזוק העמודים לא נעשה כראוי, העמודים ישברו ועוצמת המבנה תהיה נמוכה בהרבה.

לאורך זמן, יש לחפש את הדרך הטובה ביותר לחיזוק העמודים כדי להגביר את הבטיחות הכוללת של המבנה.

חיזוק עמודים

חיזוק עמודי בטון בבניין כפי שכבר חזרנו מספר פעמים בכדי לחדד את הנושא הבטיחותי בכל הקשור ליציבותו של בית פרטי ובניין משותף. העבודות צריכות להתבצע על ידי קבלן שיקום מבנים בעל ניסיון של שנים רבות.

לעיתים אנשים נוטים להקל ראש בנושא, אך הזנחה תגרום לעלויות גבוהות בעתיד.

אי טיפול בזמן עם הופעת הליקויים הראשונים, יגרום להיחלשות העמודים, ורק יגרמו להוצאות מיותרות ביחס להוצאה של טיפול בזמן ללא דיחוי.

הנזקים שיגרמו בעקבות עמודים סדוקים

אם העמוד או העמודים של בניין אינם חזקים, ניתן יהיה להבחין בפגמים שיגרמו לחסרונות וליקויים אלו :

 • קורוזיה של מוטות פלדה
 • סדיקה לאורך הטור של מבנה הבניין
 • חלקי בטון ניתקים מהעמודים
 • הפחתת חוזק הדחיסה של העמודה
 • כשל בעמוד בגזירות העמודים
 • כשל העמודים בפני רעידות אדמה

כדי למנוע זאת, עליך לחזק את העמודים המבניים בצורה נכונה להגברת עמידות העמודים.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

באילו שיטות ניתן להשתמש ל חיזוק עמודים סדוקים בבניינים?

כדי להגדיל את עוצמת בניית העמודים, ניתן להשתמש בשיטת FRP, מעטפת בטון וחיפוי פלדה. לכל אחת משיטות אלה יתרונות משלה, עליהם תלמדו בהמשך מאמר זה על שיפוץ עמודי בניין.

 חיזוק עמוד בשיטת FRP:

FRP מייצג פולימר מחוזק סיבים. מוצר זה הוא שילוב של סיבים ופולימרים. היישום החשוב ביותר של שיטת FRP הוא יישומה לחיזוק מבני בטון. בעזרת שיטה זו ניתן להעצים את עמודי הבניין ולהגדיל את עמידות הבניין מספר פעמים. FRP יעיל בחיזוק עמודי בטון. בשיטה זו מחזקים את העמודים, חוזק הבטון עולה וגמישותו עולה. בעזרת חומרים מרוכבים FRP ניתן לחזק את עמודי הבניין כנגד עומסים וזעזועים – חיזוק יסודות.

חיזוק עמוד בשיטת FRP
חיזוק עמוד בשיטת FRP

שיטת ה- FRP מחזקת את הטור ומגדילה את חוזקו. בשיטה זו עמודי המבנה הופכים עמידים יותר לרעידות אדמה, קורוזיה, שחיקה, חום ואש. אחד היתרונות של חיזוק עמוד FRP הוא שהוא מהיר וחסכוני. אם תשווה שיטה זו לשיטות חיזוק מסורתיות אחרות, תראה כי עלות חיזוק עמודים עם FRP נמוכה מעלות החיזוק בשיטות מסורתית.

ניתן להשתמש בשיטת FRP למגוון עמודים כגון עמודי בטון עגולים, עמודי צינור בטון

עמודי ספר מחוזקים או עמודים מלבניים, עמודי בטון מרובעים ועמודי בטון טרומיים.

לאחר סיום חיזוק הבטון בשיטת FRP, תראה שעוצמת הדחיסה, חוזק הגזירה ועוצמת הגמישה של העמוד יגברו והעמוד יהיה עמיד יותר בפני קורוזיה. הגדלת עמידות וחיי הטור, הגדלת משיכות ושליטה בסדקי העמודים הן תוצאות אחרות לחיזוק העמודים בשיטת FRP.

בשל מהירות גבוהה בביצוע, משקל נמוך, עלות חומרים נמוכה, עובי נמוך של חומרי FRP וללא מגבלות על ביצוע, שיטת חיזוק זו נמצאת בשימוש נרחב וניתן להשתמש בה כדי להגדיל את עמידותם של כל סוגי העמודים.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק עמודים – עיבוי עמודים

עיבוי עמודים היא אחת השיטות המקובלות בארץ לביצוע תהליך של שיקום עמודי בטון בכדי לחזק עמוד בבניין משותף או בכלל.

עיבוי עמודים הינו  שכבת בטון, מוטות אורכיים וחיבורים סגורים. ציפויי בטון מגבירים את הגזירה ואת חוזק הגמישות של העמוד ויהפכו את העמוד לשיוך. השימוש בציפוי בטון תלוי בתנאים וצריך לצקת אותו אותו סביב סביב כל העמוד ולכל אורכו עד ליסודות של המבנה.

חיזוק עמודי בטון – ביצוע לא נכון לא עד היסודות זה חצי עבודה וזה אומר עמוד בעל יכולת עמידה פחותה בהרבה מעמוד אשר טופל ושוקם מחלקו ביסודות הבניין ועד להיתחברות שלו עם אלמנטים נוספים כגון תקרה…

בחיזוק בעזרת עיבוי עמודים, העמודים יתחזקו על ידי הוספת מוטות ראשיים ובטון מחדש. לאחר השלמת שיטה זו, יגדילו את עוצמת הדחיסה והעמידה. בסוף התהליך חוזקן ועמידותן של העמודים גדלים ובטוחים יותר.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק עמודי בניין מחיר – עלות חיזוק עמודי בניין

די קשה לקבוע את עלות חיזוק עמודי בניין, מכיוון שישנם עמודים במידות ועוביים שונים אשר ביכולתם להשפיע על המחיר. כמובן שמצב העמודים ביחס לנזקים שישנם אף הם יכולים אשר קובעים את ההבדלים בין המחירים, לכן עלינו להגיע ולבחון את מצב העמודים ועל פי זה יקבע המחיר.

חיזוק עמודי בניין מחיר יוכל לנוע מ – 2000 ש"ח ויותר. המחיר יכול להשתנות, בהתאם לכמות העמודים. ביצוע עבודות שיקום עמודים מצריך תהליך ארוך ושימוש בחומרים המגנים על הברזל ומשקמים את הבטון. חיזוק עמודי בניין מחיר הינו למעשה פרמטר משתנה ולא קבוע.

תיקון עמודים סדוקים בבניינים – רעידות אדמה

עמודי בניין רבים ברחבי הארץ נמצאים במצב אשר מסכן את היושבים במבנה.

רעידות אדמה הן למעשה הביטוי המשקף את חוזקו ועמידותו של המבנה וכלל המערכות והאלמנטים השונים בבניין, שאחד מהם הוא עמוד המבנה.

טיפול בעמוד סדוק בבנייה, יכול להיעשות מסיבות שונות ולא רק מהסיבה שהם פגועים.

יש להבין כי בניינים רבים ברחבי הארץ נבנו ללא תקינה בכל הנוגע לחיזוק מבנים לרעידות אדמה.

בניינים שנבנו לפני שנת 1980 ברובם הינם נבנו על פי דרישות התקן שלאחר, משמע בניינים שנבנו לאחר שנת 1980 הינם בניינים עם תקן נגד רעידות אדמה והם חזקים יותר.

אין זה אומר שהבניינים אשר נבנו לאחר  1980 בטוחים במידה והביצוע אכן נעשה על פי התקינה, ופרמטר נוסך הינו האם העמודים מצויים במצב תקין, כי אם לא עדיין יהיה צורך לטפל ולבצע חיזוק עמודים בבניין.

חיזוק עמודים סדוקים אינו באחריות המדינה. בעלי בתים משותפים אשר חוששים לשלומם או שמעוניינים לדעת האם הבניין שלהם בטוח. האם העמודים של הבניין צריכים לעבור תהליך חיזוק עמודים ומהי השיטה הנכונה לכך, ניתן לפנות אלינו עוד היום לפגישה, בכדי לבחון את מצבם של העמודים, ואת העלויות הכרוכות בכך.

לסיכום

חיזוק עמודים בבניין, כפי שכבר ציינו לעיל עמוד בבנייה הוא אלמנט שנבנה אנכית כדי להיות מסוגל לעמוד בעומס החלקים העליונים של המבנה ולחבר את החלק העליון של המבנה לחלק התחתון. יחד עם זאת פגיעות בעמודים כגון : סדקים בעמודים – ברזלי זיון חלודים אשר מצויים בתהליך קורוזיה הינו מצב הדורש התערבות וטיפול. העמודים בדרך כלל עומדים בכוחות דחיסה, ולכן מופעלים עליהם הרבה כוחות ציריים לכן יש חשיבות בטיחותית רבה בכל הקשור בשמירה על תקינותם.

אנו מבצעים חיזוק עמודים בקריות, בחיפה , בצפון ובמרכז…