קטגוריות
חיזוק עמודים

חיזוק עמודים

o5o-5824225

חיזוק עמודים סדוקים בבניין – שיקום עמודי בטון

חיזוק עמודים סדוקים בבניין, הינו צורך חובה במקרים שבהם עמודי הבניין ניזוקו ונחלשו. עמוד הוא מבנה אנכי אשר נוצר לרוב להעברת עומס המבנים העליונים למבנים התחתונים. כמובן שהעמוד לא יכול לתמוך במשקל של מבנה כלשהו אם ישנם סדקים ופגיעות בחלקים ממנו ויש צורך לבצע הליך של שיקום עמודי בטון. חיזוק עמודים סדוקים בבניין או בבתים פרטיים חייב להתבצע על פי מפרט הנדסי, ויש צורך לבחון את רמת הנזק לעמוד. למעשה נתון זה יקבע את שיטת חיזוק העמוד, מאחר ולא כל הפגיעות בעמודים הינן זהות ורק על פי בחינה ספציפית של עמודים בבניין כזה או אחר ניתן להוציא תכנית חיזוק לעמודים הסדוקים.

תהליך שיקום עמוד – סיתות, ניקוי ברזל ויישום חומרי הגנה

הפגיעות המחייבות חיזוק עמודים לרוב הן, חלקי בטון שנסדקו, סדקים בעמודים בקומת הקרקע ואף סדקים לאורך קו הבניין, ברזלי זיון חלודים וחלשים המצויים בתהליך קורוזיה אשר יוצרת פגיעה קשה ביציבות הבניין או הבית שלכם. עמוד סדוק הינו מצב לא תקין, הסדקים מעידים על כשל בדבר עמידותו בפני העומסים של משקל הבניין המשותף או של ביתכם הפרטי.

שיקום העמודים מתבצע על ידינו בעזרת חומרים אשר מותאמים לטיפול בברזלי זיון ו שיקום בטון, ביצוע על פי מפרט הנדסי לשיקום במצב של כשל ברכיבים אלו.

חיזוק עמודים סדוקים בבניין משותף – החשיבות הרבה של רכיב הברזל בעמודים

חיזוק עמודים סדוקים בבניין הינו תהליך מתבקש. כאשר עמוד נמצא בתהליך פגיעה קשה וחלקים מימנו התנתקו, הדבר מעיד על פגיעה בברזל. הצורך לשקמו חייב להיות תוך בחינה ודגש למצב ברזלי הזיון של העמודים. פגיעה קשה בברזלי הזיון יוצרת חולשה של המבנה כולו ויהיה צורך לבחון את דרכי הטיפול שאחת מהן, הינה עקירת הברזל הפגוע וריתוך מוטות פלדה חדשים, בהתאם לעומסים המבניים אשר חושבו בעת בניית הבניין. פגיעות בעמודים המצריך החלפת מוטות זיון, הינה סכנה ממשית של אי יציבות הבניין או הבית הפרטי בפני רעידות אדמה ובכלל, אל תזניחו מצב שכזה לביטחונכם.

עמוד בתחילת סיתות חלקי טיח ובטון
עמוד בתחילת סיתות חלקי טיח ובטון

עלות חיזוק עמודים משתנה בהתאם לגודל העמוד ומצב בו הוא מצוי. לעיתים הפגיעות לא קשות והעלות הינה קטנה בהרבה מאשר עמוד עם פגיעות קשות אשר מצריך שיקום יותר מעמיק וחפירה עד ליסוד.

חיזוק עמודי בניין עד ליסודות – עיבוי עמודים

עמודי בניין בהנדסת מבנים, הינו טור הוא איבר שיכול לעמוד בכוחות דחיסה; לכן, בעמודות נושא הכיסוי מועלה והוא הגורם הקובע  את חוזקו ויציבותו של הבניין המשותף ולכן פעולות חיזוק עמודים של בניין ישן הינם למעשה צעד אשר יקבע את כוחו והתנגדותו של המבנה בשגרת היום יום, ועל אחת בעת רעידות אדמה.

הוספת מוטות ברזל
הוספת מוטות ברזל

בעת עבודות ביצוע ל שיקום עמודים עם פגיעות קשות ישנו צורך חובה לבצע, עיבוי עמודים עד לעומק היסוד. החיזוק חייב הינו להיות משולב בטיפול בברזלי הזיון ובדיקתם בייחס של כמות הברזלים הפגועים. יחד עם זאת במידה וישנה פגיעה קשה בברזלי הזיון יהיה צורך להוסיף ברזלי זיון חדשים בכדי להושיב את חוזקו של העמוד ויציבותו של המבנה כולו.

שיקום בטון

חלק נוסף הינו ביצוע עבודות שיקום לבטון על פי מפרט שיקום בטונים בשילוב תהליך עיבוי עמודים. בתהליך זה אנו מגדילים ומעבים את העמוד בכל היקפו בתוספת מערכת ברזלי זיון מותאמת, ובכך יוצרים חוזק מתוגבר בפני העומסים אשר נתונים על העמוד עם הפגיעה הקשה.

שיקום עמודים בבית פרטי

חיזוק עמודים בבית פרטי אף הוא קיים וגם בבתים פרטיים ניתן למצוא פגיעות וכשלים בעמודים. לרוב ניתן לראות פגיעות והופעת סדקים בחלקי הטיח והבטון של העמוד או העמודים כפי שמופיעים בבניינים משותפים. רצוי מאוד לעצור תהליך זה בדומה לעמודי בטון של בתים משותפים מכיוון שהנזק רק ילך ויחמיר ויפגע קשות בעמוד אשר אחראי על יציבות המבנה כולו. יש צורך להבין את המשקלים העצומים אשר מוטלים על העמוד באופן קבוע, ופגיעות בחלקים ממנו הינם פגיעה ביציבות הבית הפרטי ויכולים לסכן אתכם ואת בני משפחתכם, אל תזניחו.

סדק בעמוד לפני תהליך שיקום עמודים
סדק בעמוד לפני תהליך שיקום עמודי בטון

תופעה של כשלים כגון סדקים בעמודים בבתים פרטיים הינה לרוב בבתים ישנים, אך לא רק, ניתן לצפות בתופעה זו של עמודים סדוקים אף בבתים פרטיים חדשים יחסית וגם כאן רצוי מאוד לא להזניח ולטפל מידית, אף על פי שהבית הינו יחסית חדש אן זה אומר שהינו מוגן בפני כשלים אלו.

עיבוי עמודים

עיבוי עמודים הינו תהליך אשר נועד להוסיף משא בטון וברזל וזאת על מנת להשיב את החוזק של העמוד הפגוע, בכדי לתמוך במשקל הבניין או האלמנטים שהעמוד תומך. מצב בו נדרש לבצע עיבוי לעמוד, הינו מצב אשר מעיד כי ישנה פגיעה חזקה ובלאי גדול ולא נותר ברירה אלה לבצע תהליך עיבוי עמודים ללא דיחוי. ביצוע תהליך חיזוק והגברת ההתנגדות של העמוד חייבת להתבצע עד לעומקו של העמוד והכוונה היא עד לעומק היסודות של הבניין.

יש צורך לחפור עד לעומק היסוד, וליצור מערכת אחידה בעזרת ברזלי זיון בשילוב בטון בעל חוזק מותאם. העטיפה של העמוד בבטון הינה לפחות 10 ס"מ מכל צדיו מתחילת היסוד ועד לאורך גובהו של כל העמוד במפלס הפגוע.

שלב נוסף לאחר סיום עבודות שיקום עמודים, הינו שלב ביצוע ציפוי לעמוד.

חלק זה יכול להתבצע במספר רב של סוגי חיפוי וציפוי לעמודי הבניין וניתן לבחור ממספר האפשרויות את האפשרות המתאימה למראה הבניין.

תיקון עמוד בטון ואיטום

תיקון עמוד בטון צריך להתבצע בשילוב איטום העמוד שהינו חלק מתהליך שיקום העמודים. יש צורך לבצע חפירה בהתאם לאופי הטיפול. אם מדובר בחיזוק עמודים ללא ביצוע עבודות עיבוי לעמודים, יש צורך לחפור לעומק של לפחות 30 ס"מ לצורך תיקון עמוד בטון בבתים פרטיים ובבניינים משותפים.

איטום עמוד
איטום עמוד – תיקון עמוד בטון בעזרת חומרי שיקום

איטום עמודי בניין הינה פעולה אשר תמנע את ספיגת מי גשמים או השקיה בבטון, ובכך אנו מונעים פגיעה בברזלי הזיון של העמוד ולהיחלשות העמוד תוך השפעה על חוזקו של הבניין או הבית הפרטי שלכם. ביצוע איטום לעמודי הבטון הינו למעשה שמירה על חוזק המבנה ויציבותו, לכן החשיבות הרבה בביצוע עבודות איטום לעמודי הבניין או איטום לעמודים בבתים פרטים היא חשיבות בטיחותית. בבתים או בניינים חדשים יש צורך לבצע עבודות איטום לכלל המערכות כגון – איטום יסודות, איטם קירות מרתף, איטום רצפות מרתף וכד'. למעשה ביצוע עבודות איטום לעמודים בבניין או בבית שלכם הינה למעשה פעולה מניעתית לשמירה על יציבות הבניין או הבית שלכם.

שיקום עמודי בטון – עומסים על העמודים

הליך שיקום עמודי בטון נדרש ברגע שינם פגיעות בעמודי הבית או הבניין. במסגרות מבודדות, העמודים נתונים בעיקר לעומסים ציריים ומופעלים עליהם גזירה ועומסי כיפוף קטנים מאוד. מכאן שהטור ידוע כחבר העומס הצירי. אמנם במבנים עם מערכת מסה גמישה, לטור עומסי גמישה וגזירה משמעותיים ולעיתים כישלון העמוד מושפע מעומסי גמישה וגזירה, אך יש לקחת בחשבון שיש עדיין כמות גדולה של עומס צירי על אברים אלו.

מאידך, ניתן לחלק עמודי בטון לשלוש קטגוריות בהתבסס על היחס בין גובה לחתך:

סוגי עמודי בניין – חיזוק עמודים סדוקים בבניין

עמודים גבוהים: עמוד שגובהו עד יחס החתך המינימלי גבוה מ- 12.

עמודה קצרה עמוד שיחסו בין גובה למימד חתך מינימלי הוא לא פחות מ -3 ולא יותר מ 12.

עמודה קטנה : זהו עמוד עם יחס אורך למימד החתך הקטן ביותר של פחות מ -3 כמו רוב הבניינים הישנים בארץ.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק עמודים – סימנים של הפגיעות בעמוד

אם העמוד או העמודים של בניין זקוקים לחיזוק, ניתן יהיה להבחין בפגמים שיגרמו לחסרונות וליקויים אלו :

 • קורוזיה של מוטות פלדה
 • סדיקה לאורך הטור של מבנה הבניין
 • חלקי בטון ניתקים מהעמודים
 • הפחתת חוזק הדחיסה של העמודה
 • כשל בעמוד בגזירות העמודים
שיקום עמודים
שיקום עמודים

בניינים ישנים ברחבי הארץ

בבניינים רבים ברחבי הארץ נמצאים יסודות מבנה, עמודי בניין רעועים, פגועים, עמודי בניין צרים, עמודי בניין אשר ברזלי הזיון שלהם נחלשו ונמצאים במצב של בלאי וקורוזיה המחייב שיקום.
עמודי בניין חלשים בגלל הסיבות שציינו קודם הם למעשה מועדים לפורענות בפני רעידות אדמה , ובניין אשר העמודים שלו נמצאים בשלב של בלאי מתקדם הינו ללא ספק מבנה החלש יותר בפני רעידות מאשר בניין אשר מצב בו העמודים מצויים, הינו תקין ויש צורך חובה לבצע הליך חיזוק עמודים סדוקים בכדי להושיב את חוזקו של המבנה.

חיזוק עמודים לרעידות אדמה

חיזוק עמודים סדוקים הינו הכרחי מפני שאי טיפול בסדקים יגרום לבלאי גדול יותר ויותר ולנזק כלכלי ובטיחותי משמעותיים יותר.

חיזוק עמודים של בניין ישן, טוב יותר שיתבצע ללא דיחוי לביטחונכם.

שיקום עמודי בטון
עמוד לאחר שיקום עמודי בטון ושכבת הגנה לפני צביעה

האם הבניין שלי בטוח בפני רעידות אדמה?

בניינים אשר נבנו לפני 1980 הם לרוב בניינים שלא נבנו לפי תקן חיזוק מבנים לרעידות.והם אינם עומדים תחת התקן חיזוק מבנים לרעידות אדמה.
בניינים אלו לרוב מחוזקים על ידי תהליך הקרוי תמ"א 38 , אשר הינו למעשה עטיפת הבניין סביב בקירות בטון כולל עד ליסודות כמובן.

חיזוק בפני רעידת אדמה

מה גורם לרעידות אדמה?

רעידת אדמה נגרמות על ידי דפורמציה איטית של החלקים החיצוניים והשבירים של "לוחות טקטוניים", שכבת הקרום החיצונית ביותר של כדור הארץ והמעטפת העליונה. בגלל החימום והקירור של הסלע שמתחת לצלחות אלה, הסעה שנוצרת גורמת לתנועה של הלוחות הסמוכים, ובמתח גדול, לעיוות. שיעורי תנועות הלוח נעים בין 2 ל -12 סנטימטרים בשנה. לפעמים, אנרגיה אדירה יכולה להצטבר בתוך לוח אחד או בין לוחות שכנים. אם המתח המצטבר עולה על חוזק הסלעים המרכיבים אזורים שבירים אלה, הסלעים יכולים להישבר לפתע ולשחרר את האנרגיה המאוחסנת כרעידת אדמה.

מהו תקן 413 לרעידות אדמה?

תקן 413 הינו תקן חיזוק מבנים לרעידת אדמה אשר מצויים בו הגבלות לגבי צורת הבנייה של מבנים. דוגמא לסעיף אחד מהתקן הינה סעיף מאפייני מבנה 3.203 .הגבלות התכן הכתוב "אין לבנות מבני קומות עם קומה גמישה כשיחס הקשיחות(ראו בהגדרה 26.103 (קטן מ־65.0,
או עם קומה חלשה כשיחס החוזק (ראו בהגדרה 27.103 (קטן מ־65.0." בניינים אשר נבנו לאחר שנת 1980 נבנו על פי תקן 413 לרעידות אדמה וכנראה שהם בטוחים יותר.

תיקון עמודים סדוקים בבניינים – שיקום בטון וברזלי זיון

חיזוק עמודים בשיטת  FRP

תיקון עמודים סדוקים בבניינים באזור מתחם עמודות, המכונה גם פיתול עמודות או חיזוק עטיפת FRP, הוא אחת משיטות החיזוק לבניין, אשר לא נפוצות. אם המידות של עמוד הבטון או כמות החיזוק האורכי נמוכות מהנדרש, העמוד חסר חוזק מספיק וזקוק לחיזוק. כמו כן, אם המרחק בין הסוגרים או התגבורות הרוחביות גדול, גודל החיזוק הרוחבי קטן ממה שמשמש בחישובים. אם קיימים סדקים בחלקי הטיח והבטון ואף ניתן לראות כי ברזלי הזיון חלודים, אל תהססו לפנות אלינו.

 חוזק הגמיש והלחיצה של העמוד לא יסופק , ויש צורך חובה לבצע תהליך תיקון עמוד סדוק הכולל בתוכו, שיקום הבטון וכמובן טיפול ושיקום ברזלי זיון.

אחת השיטות הטובות ביותר לחיזוק חברים כאלה היא להשתמש בשיטת סגירת העמוד בבד FRP. כדי לחזק את העמודים בתנאים אלה, ניתן לחבר סיבי FRP להיקף העמוד עם דבק אפוקסי. מתחם עמוד בשיטה זו מגביר את חוזק הדחיסה והגמישה של העמוד. יש לציין כי חוזק הדחיסה של בטון סגור גבוה מבטון רגיל מכיוון שהסגירה גורמת למתחים דו כיווניים בבטון. ראוי לציין כי בשיטה זו של חיזוק כיוון הסיבים צריך להיות בניצב לכיוון העמוד, כלומר באותו כיוון כמו קשתות העמודים.

חיזוק עמודים בבניין

חיזוק עמודים בבניין, כפי שכבר ציינו לעיל עמוד בבנייה הוא אלמנט שנבנה אנכית כדי להיות מסוגל לעמוד בעומס החלקים העליונים של המבנה ולחבר את החלק העליון של המבנה לחלק התחתון. לפעמים עמודים לא מיוצרים לשאת עומסים ויש להם רק היבט דקורטיבי. עמודים בדרך כלל עומדים בכוחות דחיסה, ולכן מופעלים עליהם הרבה כוחות ציריים לכן יש חשיבות בטיחותית רבה המחייבת טיפול בעמוד פגוע.

שיקום עמודים

בשל הגעת עומסים ציריים, כיפוף עומסים ועומסי גזירה, יש לחזק את העמודים כדי למנוע כשל וקריסה. אם חיזוק העמודים לא נעשה כראוי, העמודים ישברו ועוצמת המבנה תהיה נמוכה בהרבה.

לאורך זמן, יש לחפש את הדרך הטובה ביותר לחיזוק העמודים כדי להגביר את הבטיחות הכוללת של המבנה.

חיזוק עמודים

חיזוק עמודי בטון בבניין כפי שכבר חזרנו מספר פעמים בכדי לחדד את הנושא הבטיחותי בכל הקשור ליציבותו של בית פרטי ובניין משותף. העבודות צריכות להתבצע על ידי קבלן שיקום מבנים בעל ניסיון של שנים רבות.

לעיתים אנשים נוטים להקל ראש בנושא, אך הזנחה תגרום לעלויות גבוהות בעתיד.

אי טיפול בזמן עם הופעת הליקויים הראשונים, יגרום להיחלשות העמודים, ורק יגרמו להוצאות מיותרות ביחס להוצאה של טיפול בזמן ללא דיחוי.

הנזקים שיגרמו בעקבות עמודים סדוקים

אם העמוד או העמודים של בניין אינם חזקים, ניתן יהיה להבחין בפגמים שיגרמו לחסרונות וליקויים אלו :

 • קורוזיה של מוטות פלדה
 • סדיקה לאורך הטור של מבנה הבניין
 • חלקי בטון ניתקים מהעמודים
 • הפחתת חוזק הדחיסה של העמודה
 • כשל בעמוד בגזירות העמודים
 • כשל העמודים בפני רעידות אדמה

כדי למנוע זאת, עליך לחזק את העמודים המבניים בצורה נכונה להגברת עמידות העמודים.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

באילו שיטות ניתן להשתמש ל חיזוק עמודים סדוקים בבניינים?

כדי להגדיל את עוצמת בניית העמודים, ניתן להשתמש בשיטת FRP, מעטפת בטון וחיפוי פלדה. לכל אחת משיטות אלה יתרונות משלה, עליהם תלמדו בהמשך מאמר זה על שיפוץ עמודי בניין.

 חיזוק עמוד בשיטת FRP:

FRP מייצג פולימר מחוזק סיבים. מוצר זה הוא שילוב של סיבים ופולימרים. היישום החשוב ביותר של שיטת FRP הוא יישומה לחיזוק מבני בטון. בעזרת שיטה זו ניתן להעצים את עמודי הבניין ולהגדיל את עמידות הבניין מספר פעמים. FRP יעיל בחיזוק עמודי בטון. בשיטה זו מחזקים את העמודים, חוזק הבטון עולה וגמישותו עולה. בעזרת חומרים מרוכבים FRP ניתן לחזק את עמודי הבניין כנגד עומסים וזעזועים – חיזוק יסודות.

חיזוק עמוד בשיטת FRP
חיזוק עמוד בשיטת FRP

שיטת ה- FRP מחזקת את הטור ומגדילה את חוזקו. בשיטה זו עמודי המבנה הופכים עמידים יותר לרעידות אדמה, קורוזיה, שחיקה, חום ואש. אחד היתרונות של חיזוק עמוד FRP הוא שהוא מהיר וחסכוני. אם תשווה שיטה זו לשיטות חיזוק מסורתיות אחרות, תראה כי עלות חיזוק עמודים עם FRP נמוכה מעלות החיזוק בשיטות מסורתית.

ניתן להשתמש בשיטת FRP למגוון עמודים כגון עמודי בטון עגולים, עמודי צינור בטון

עמודי ספר מחוזקים או עמודים מלבניים, עמודי בטון מרובעים ועמודי בטון טרומיים.

לאחר סיום חיזוק הבטון בשיטת FRP, תראה שעוצמת הדחיסה, חוזק הגזירה ועוצמת הגמישה של העמוד יגברו והעמוד יהיה עמיד יותר בפני קורוזיה. הגדלת עמידות וחיי הטור, הגדלת משיכות ושליטה בסדקי העמודים הן תוצאות אחרות לחיזוק העמודים בשיטת FRP.

בשל מהירות גבוהה בביצוע, משקל נמוך, עלות חומרים נמוכה, עובי נמוך של חומרי FRP וללא מגבלות על ביצוע, שיטת חיזוק זו נמצאת בשימוש נרחב וניתן להשתמש בה כדי להגדיל את עמידותם של כל סוגי העמודים.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק עמודים – עיבוי עמודים

עיבוי עמודים היא אחת השיטות המקובלות בארץ לביצוע תהליך של שיקום עמודי בטון בכדי לחזק עמוד בבניין משותף או בכלל.

עיבוי עמודים הינו  שכבת בטון, מוטות אורכיים וחיבורים סגורים. ציפויי בטון מגבירים את הגזירה ואת חוזק הגמישות של העמוד ויהפכו את העמוד לשיוך. השימוש בציפוי בטון תלוי בתנאים וצריך לצקת אותו אותו סביב סביב כל העמוד ולכל אורכו עד ליסודות של המבנה.

חיזוק עמודי בטון – ביצוע לא נכון לא עד היסודות זה חצי עבודה וזה אומר עמוד בעל יכולת עמידה פחותה בהרבה מעמוד אשר טופל ושוקם מחלקו ביסודות הבניין ועד להיתחברות שלו עם אלמנטים נוספים כגון תקרה…

בחיזוק בעזרת עיבוי עמודים, העמודים יתחזקו על ידי הוספת מוטות ראשיים ובטון מחדש. לאחר השלמת שיטה זו, יגדילו את עוצמת הדחיסה והעמידה. בסוף התהליך חוזקן ועמידותן של העמודים גדלים ובטוחים יותר.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק עמודי בניין מחיר – עלות חיזוק עמודי בניין

די קשה לקבוע את עלות חיזוק עמודי בניין, מכיוון שישנם עמודים במידות ועוביים שונים אשר ביכולתם להשפיע על המחיר. כמובן שמצב העמודים ביחס לנזקים שישנם אף הם יכולים אשר קובעים את ההבדלים בין המחירים, לכן עלינו להגיע ולבחון את מצב העמודים ועל פי זה יקבע המחיר.

חיזוק עמודי בניין מחיר יוכל לנוע מ – 2000 ש"ח ויותר. המחיר יכול להשתנות, בהתאם לכמות העמודים. ביצוע עבודות שיקום עמודים מצריך תהליך ארוך ושימוש בחומרים המגנים על הברזל ומשקמים את הבטון. חיזוק עמודי בניין מחיר הינו למעשה פרמטר משתנה ולא קבוע.

תיקון עמודים סדוקים בבניינים – רעידות אדמה

עמודי בניין רבים ברחבי הארץ נמצאים במצב אשר מסכן את היושבים במבנה.

רעידות אדמה הן למעשה הביטוי המשקף את חוזקו ועמידותו של המבנה וכלל המערכות והאלמנטים השונים בבניין, שאחד מהם הוא עמוד המבנה.

טיפול בעמוד סדוק בבנייה, יכול להיעשות מסיבות שונות ולא רק מהסיבה שהם פגועים.

יש להבין כי בניינים רבים ברחבי הארץ נבנו ללא תקינה בכל הנוגע לחיזוק מבנים לרעידות אדמה.

בניינים שנבנו לפני שנת 1980 ברובם הינם נבנו על פי דרישות התקן שלאחר, משמע בניינים שנבנו לאחר שנת 1980 הינם בניינים עם תקן נגד רעידות אדמה והם חזקים יותר.

אין זה אומר שהבניינים אשר נבנו לאחר  1980 בטוחים במידה והביצוע אכן נעשה על פי התקינה, ופרמטר נוסך הינו האם העמודים מצויים במצב תקין, כי אם לא עדיין יהיה צורך לטפל ולבצע חיזוק עמודים בבניין.

חיזוק עמודים סדוקים אינו באחריות המדינה. בעלי בתים משותפים אשר חוששים לשלומם או שמעוניינים לדעת האם הבניין שלהם בטוח. האם העמודים של הבניין צריכים לעבור תהליך חיזוק עמודים ומהי השיטה הנכונה לכך, ניתן לפנות אלינו עוד היום לפגישה, בכדי לבחון את מצבם של העמודים, ואת העלויות הכרוכות בכך.

לסיכום

חיזוק עמודים בבניין, כפי שכבר ציינו לעיל עמוד בבנייה הוא אלמנט שנבנה אנכית כדי להיות מסוגל לעמוד בעומס החלקים העליונים של המבנה ולחבר את החלק העליון של המבנה לחלק התחתון. יחד עם זאת פגיעות בעמודים כגון : סדקים בעמודים – ברזלי זיון חלודים אשר מצויים בתהליך קורוזיה הינו מצב הדורש התערבות וטיפול. העמודים בדרך כלל עומדים בכוחות דחיסה, ולכן מופעלים עליהם הרבה כוחות ציריים לכן יש חשיבות בטיחותית רבה בכל הקשור בשמירה על תקינותם.

אנו מבצעים חיזוק עמודים בקריות, בחיפה , בצפון ובמרכז…

קטגוריות
חיזוקים

חיזוק תקרה | איך לחזק תקרה קיימת או תקרת רביץ

o5o-5824225

חיזוק תקרה – תקרת רביץ

חיזוק תקרה הינו שלב בו המערכת הכוללת של החומרים ממנו בנויות תקרות כגון: תקרת רביץ ותקרת בטון מצויים בתהליך של כשל ובלאי שיש בו בכדי לגרום לעייפות החומר ולביטוי של שקיעת התקרה אשר מלווה בסדקים או ניתוקים על פני שטח התקרה, והופעת סדקים בחיבור בין רשת הרביץ לקיר בתקרות רביץ. עייפות החומר יכולה להתרחש בעקבות תהליך בלאי טבעי, או בעקבות נזקי מים המצריכות התערבות של קבלן שיקום מבנים לביצוע עבודות חיזוקים ותיקונים למניעת קריסה חלילה.

חיזוק תקרה

תקרה היא אחד האלמנטים החשובים ביותר בבניה. תקרות בנויות ומורכבות בדרכים ובחומרים שונים. חלק זה של הבניין אשר הינו בעל חשיבות רבה, חייב להיות בעל חוזק וההתנגדות הדרושה כנגד הכוחות המופעלים עליו למניעת קריסה ולשמירת תכונותיו. מערכות שונות משמשות ליישום תקרות על ידי מהנדסים ובונים מתוך חשיבה הנדסית בטיחותית ואדריכלית.

החלפת רביץ בתקרה חדשה בעלת בידוד תרמי ואקוסטי

החלפת תקרת רביץ בבתים ישנים בתקרה חדשה יכולה להתבצע במספר אופנים בייחס ישיר לתכנון ושינוי חלל הבית. בעת החלפת תקרת רביץ ניתן לבנות תקרה בעלת חלל גבוהה יותר ומעוצב ועדכני. יחד עם זאת רצוי מאוד להוסיף בידוד אקוסטי וטרמי ללא מרכיבים עם חומרים אשר מגרים את העור ואת דרכי הנשימה. התקנת תקרת גבס צריכה שתתבצע בצורה בטיחותית וחזקה, שאם חלילה משהו יעבוד בגג וידרוך על התקרה בטעות, הדבר יכול לסכן אותו ואותכם. לכן ביצוע עבודות ההריסה והתקנת התקרה צריכים שיתבצעו על ידי מומחים בתחום.

שינוי מערכות חשמל בעת החלפת התקרה

בעת החלפת תקרת רביץ יש צורך לבדוק את מצב מערכות החשמל בחלל שבין תקרת הרביץ לגג הרעפים. בכל מקרה של שיפוץ כולל של הבית צריך לבדוק את מצב התשתית לפני יישום תקרה חדשה. החלפת מערכות חשמל בעת שינוי גובה התקרה הינו תהליך אשר מחייב שינוי מעבר צינורות החשמל כאשר התקרה הינה בעלת חלל פתוח בצמוד לגג הרעפים.

רשת רביץ
מהם סוגי התקרות הנפוצות?

תקרת בטון, תקרת צלעות, תקרת רביץ, תקרת גבס ותקרה אקוסטית ועוד..

מהי תקרת בטון?

תקרת בטון – תקרת בטון הינה מורכבת מבטון וברזלי זיון ללא בלוקים.

מהי תקרת צלעות?

תקרת צלעות – תקרת צלעות הינה תקרה אשר משולבת בצלעות בטון עם ברזלי זיון, בשילוב בלוקים מסוגים שונים.

מהי תקרת רביץ?

תקרת רביץ – תקרת רביץ הינה תקרה אשר יושמה בעבר בבתים או בדירות עם גגות רעפים. תקרת רביץ לקוחה משמו של חלק מרכיב התשתית של התקרה העיקרי, שהינו רשתות הרביץ. רשת רביץ הינה רשת ברזל בעלת חורים מעוינים מברזל ,אשר לרוב עוברת תהליך גלוון למניעת קורוזיה. רשת הרביץ נמתחת בין קורות הגג מעץ ומקובעת על ידי מסמרים לתשתית העץ בתקרה. השלב האחרון הינו יישום שכבות הרבצה צמנטיות למילוי ויישור וצביעה.

מה זה רשת רביץ?

רשת רביץ כפי שהסברנו הינה רשת ברזל מחוררת דקה מאוד המגיעה בגלילים וברוחב של מטר. הרשת מחוררת בעלת פתחים בצורת מעוינים ולרוב עוברת תהליך גלוון למניעת קורוזיה. רשת רביץ יושמה בתקרות בגגות רעפים ועוד…

מהי תקרה אקוסטית?

תקרה אקוסטית – תקרה אקוסטית כשמה כן היא. תקרה אקוסטית משומשת למניעת רעשים בתוך חללים ומחוצה. תקרות אקוסטיות משמשות לרוב מבנים ציבוריים או תעשייתיים ובנייני משרדים. אופייה של התקרה מהווה יתרון בתהליך הבנייה, וזאת בכדי להסתיר מערכות בנייה כגון: חשמל, מים מערכות מיזוג ועוד… החומרים והסוגים מהם עשויה התקרה שונים ומאוד מגוונים.תקרה אקוסטית

איך מחזקים תקרה קיימת?

חיזוק תקרה קיימת בבתים ישנים מצריך יידע רב ואין ליישמו ללא יידע וניסיון בנושא. חיזוק תקרה קיימת חייב להיעשות על ידי קבלן שיקום מבנים, מכיוון שיש באמצעותו את הציוד ואת הידע הנדרש לחיזוק התקרה.

החלפת תקרת רביץ – בדירות או בתים ישנים

החלפת תקרת רביץ בדירות או בתים ישנים צריכה להיעשות תוך בחינת מצב הקונסטרוקציה מעץ, שהינה למעשה הבסיס התומך את משקל גג הרעפים ומשקל תקרת הרביץ. בעת החלפת תקרת רביץ יש לנהוג במשנה זהירות ויש לבצע את פעולות ההריסה והפירוק של התקרה בצורה נכונה. תקרות רביץ ישנות מוחלפות לרוב באמצעות תקרות גבס בשילוב בידוד תרמי ואקוסטי.

חיזוק תקרה קיימת

כפי שכבר אמרנו חיזוק תקרה הינו שלב בו המערכת הכוללת של החומרים ממנו בנויות תקרות, נמצאות בתהליך של כשל ועייפות החומרים שממינו מורכבת התקרה. עייפות החומר יכולה להופיע ממספר סיבות שונות המחייבות התערבות של קבלן שיקום לביצוע עבודות חיזוקים. לרוב החיזוקים נעשים בעזרת קורות פלדה בשילוב בטון מזויין.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק תקרה קיימת – ביטול קיר תומך

פעולות לחיזוק תקרה קיימת אף נדרשות בעקבות שינוי ועיצוב מחדש של חללי פנים של דירות ובתים. שיטה זו מיושמת בעזרת מערכות פלדה בעוביים ובחתכים שונים , בחישוב העומסים המופעלים על התקרה בייחס ישיר לחלק של הקיר הנהרס. בעת חיזוק תקרה יש כמובן לאמוד את ייחס הקריסה ליחס הקונסטרוקציה מפלדה שאמורה להחליף את הקיר התומך . אין לבצע פעולות אלו ללא יידע וניסיון בנושא, חוסר יידע יכול להוביל לאסונות היזהרו..

ביטול קיר תומך

החלפת תקרת רביץ

החלפת תקרת רביץ הינו מצב בו ישנו כשל, או כשלים במערכת הכוללת של התקרה אך לא רק. לעיתים יש צורך להחליף תקרות בעקבות תופעה של קינון יונים וההשלכות מכך יוצרות לכלוך וחוסר אסתטיקה איום בגג שלכם. סיבה נוספת אשר מתאפיינת בסדקים אשר מופיעים לאורכה של התקרה שיש להתייחס אליהם בזהירות רבה בכל מה שקשור לבטיחות שלכם. ראשית, יש לאבחן קודם לביצוע התיקון את מצבה הכללי של התקרה מתוך היבט של בטיחות, מפני שלרוב סדקים הינם ביטוי לשקיעה של הקושרות התופסות את רשתות הרביץ ואין להקל בכך. לעיתים יתכן מאוד ומצב התקרה הינו כלל לא מסוכן ויש צורך רק לבצע שיפורים ותיקונים נקודתיים, אך כל זאת ניתן להעריך רק לאחר ביקור במקום.

הסרת תקרת רביץ

הסרת תקרת רביץ צריכה להתבצע על ידי קבלן שיקום מבנים ואין לפרק תקרת רביץ ללא ידע בנושא. הסרת התקרה צריכה להיעשות תוך משנה זהירות ובעזרת ציוד מתאים אשר יתמוך את התקרה בעת ההסרה. יחד עם זאת ראוי לציין שעל בעלי המקצוע לעבוד עם ציוד מגן בהתאם לאופי העבודה הנדרשת. בנוסף הסרת תקרת רביץ צריכה להתבצע תוך חבישת אמצעי הגנה נשימתיים ומסכת פנים, בעקבות האבק ולכלוך יונים הרב אשר הצטבר על גבי התקרה במשך השנים הרבות.

הסרת תקרת רביץ בגג אסבסט

תקרת רביץ תיקון

תקרת רביץ הייתה נפוצה מאוד בשימוש בתקרות רבות ברחבי הארץ, כמו כן מבנים מורכבים מרכיבים שונים, שאחת מהם הינה רשת רביץ מוגנת על ידי גילוון או ללא. תקרות רביץ היו מיושמות בבתים שנבנו לפני עשרות שנים, לפני עידן הגבס. רשתות רביץ יועדו לרוב כתשתית לתקרות גגות רעפים אך לא רק. השימושים ברשתות רביץ הינם רבים מסגירת נישות ופתחים, עיצובים בבנייה, וכתשתית חיצונית למעטפת בתי עץ פרטיים. תקרות אקוסטיות, ותקרות גבס המבוצעות כיום, הם המרכיבים המחליפים את שיטת יישום רשתות רביץ. 

החלפת תקרת רביץ – סכנת קריסה

החלפת תקרת רביץ בבתים ישנים כפי שכבר אמרנו חשובה ביותר בכל מה שקשור לבטיחות. יש להבין שתקרת רביץ הינה למעשה בעלת משקל רב של מרכיב הבטון והטיט אשר הוצמדו על גבי רשתות הרביץ. יחד עם זאת יש את משקל מוטות העץ, אשר לעיתים קרובות ניתקות מקונסטרוקציית העץ שבתקרה וכך למעשה תקרת הרביץ תלויה ללא כל תומכות אשר ימנע ממנה לקרוס חלילה.

החלפת תקרת רביץ

החלפת תקרת רביץ קיום נעשית על ידי תקרות גבס ותקרת רביץ כבר כמעט ולא נמצאת בשימוש בעת בניית בית. יחד עם זאת ישנם מי שמעדיף ועדיין בוחר להמשיך ולעשות שימוש בסוג תקרה זו.

החלפת תקרת רביץ לחדשה צריכה להיות על ידי סגירת רשת הרביץ לקורות העץ הצדדיים אשר צריכים להיות כאלו שהרשת תהיה נוקשה לחלוטין ומחוברת לקורות העץ בנקודות קרובות. בכל שלבי היישום יש צורך לשלוט ברמת החלקים השונים ובגג הראשי בכל חלקי הגג. בתקרות פשוטות ללא עיצוב, יישור זה הכרחי מאוד ושליטה עליו במקומות שונים היא אחת המשימות החשובות ביותר מכיוון שבשלב הלבנת ויישום ציפויים אחרים, לא ניתן לתקן בעיות אשר יבצרו מחוסר מתיחה נכון.

בידוד תקרת רביץ

בידוד תקרת רביץ נעשה באותו האופן בה מבודדים תקרות גבס. ישנם מספר סוגים של מערכות בידוד חום, קור ורעש אך לרוב נעשה שימוש בצמר סלעים.

כמובן שסוג צמר הסלעים חשוב ביותר ותמיד עדיף לעשות שימוש בחומרים טבעיים בכדי למנוע תופעות שליליות בעת הביצוע ובעת תחזוקה במידת הצורך בגג.

בידוד גג רעפים תקרת רביץ חשוב ביותר מאחר והרעפים סופגים חום רב וקור, אשר מועבר לתוך החלל שבים גג רעפים ותקרת רביץ ומשם עובר לתוך חלל הדירה או הבית. באזורים קרים מאוד כמובן הדבר משפיע מאוד על מערכות החימום של הבית וגורם להפסדים כספים מיותרים לצורך חימום.

באזורים חמים מאוד הדבר הינו הפוף וחום רב חודר לחלל הבית המאלץ את בעל הנכס לקרר באופן אינטנסיבי יותר את ביתו.

בידוד תקרת רביץ הינו צעד נכון גם בכל הקשור לאקוסטיקה וחדירת רעשים מבחוץ. תקרת רביץ עם גג רעפים חדירה מאוד לקליטת רעשים והרווח שמתקבל הינו רב ומשולש – חדירת חום – חדירת קור – אקוסטיקה.

בנייה על תקרת רביץ

בנייה על תקרת רביץ צריכה להיעשות בזהירות רבה, תוך התערבות מהנד בניין מטעמינו שיבדוק יחד אתנו את התקרה ורק לאחר בדיקת הקונסטרוקציה יינתן אישור לבנייה או לא יתאפשר הבנייה רק לאחר נקיטת אמצעי עיגון לרצפת הגג על פי הנחיות המהנדס ורק לאחר מכן יתאפשר לבנות על תקרת רביץ לפי התוכנית.

תקרת רביץ – התקנת תאורה נסתרת

א. אור נסתר באזורים עם הבדלים נמוכים במשטח אינו מצריך מוט קדמי, אך את האור הנסתר הזה יש לעשות על ידי יצירת כלי הזזה.
ב. ניתן להסתיר אור נסתר באזורים עם הבדל פני שטח של יותר מ -10 ס"מ כפס אנכי.
בביצוע יש לציין כי יש למרוח את האזורים בכל דרך שהיא באמצעות טיח ובטון, כך שייבוש הטיח והבטון לאורך זמן לא יגרום נזק.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

תקרת רביץ

בשל חוזקם הרב, רשתות רביץ משמשות בעיקר כאלמנט מחזק. בין היישומים הנפוצים והמוכרים של קארי רביץ, ניתן להזכיר את הדברים הבאים

 • ביצוע סוגים שונים של תקרות צפות
 • ביצוע עבודות טיח וטיח בעיצובים וסגנונות שונים
 • חיפוי קורות וחיזוקים
 • חיפוי בטון בבנייה
 • תיקון סדקי בניין קטנים וגדולים
 • ביצוע עיצובי קישוט שונים בחלקים שונים של הבית
 • ביצוע פרויקטים של תאורה סמויה
 • ביצוע סוגים שונים של דלתות בחללים חיצוניים
 • רשת רביץ מיושמת כתשתית לטיח לקירות חוץ בבתי עץ

הריסת קיר תומך בתקרת הרביץ

סיבות נוספות אשר נדרש לבצע חיזוקים בתקרה, אף יכולות לנבוע בעקבות שינויים עיצוביים בתוך חללי פנים של דירות ובתים ובעקבות רצון להרוס קיר או הריסת עמוד בטון, ויש צורך לבצע חיזוקים ותמיכות לתקרה מהיבט בטיחותי, עיצובי והנדסי.

החלפת תקרת רביץ

בשימוש ויישום של רביץ ליישומים שונים, חשוב מאוד להתבונן ולשים לב לסדרת נקודות. את הנקודות החשובות ביותר ניתן להזכיר להלן לבניית תקרת רביץ או ל החלפת תקרת רבץ.

 • שים לב להתאמה של משקל רביץ למארז בו נעשה שימוש, כך שתשומת לב לנקודה זו תמנע הטלת עלויות נוספות.
 • שימו לב לשיעור מספר הרשתות רביץ שנרכשו עם אזור העבודה. מכיוון שהגודל הסטנדרטי של רשתות רביץ הוא 100 ס"מ, ולכן הוא משתרע על שטח של כ 44.1 מטר, אשר בדרך כלל מחושב על ידי התחשבות בזהירות  ערך זה הוא 2 מטר. על ידי חלוקת שטח העבודה במספר זה, מתקבל המספר הדרוש של רשתות רביץ.
 • לשימוש ברשתות רביץ סטנדרטיות איכותיות תהיה גם השפעה רבה על איכות העבודה הסופית.
 • עמידות של רביץ בפני קורוזיה וחייה השימושיים שלה הן נקודות נוספות שיש לקחת בחשבון בעת בניית תקרה.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

החלפת תקרת רביץ

כאמור לעיל , לרשת רביץ מגוון יישומים בענף הבנייה. אחד החשובים ביותר ביישומים אלה הוא יישום תקרות רביץ .הוצאה לפועל של רשתות רביץ בתקרה נעשית על פי כמה צעדים, להלן.

תיקון תקרת רביץ – סדיקה של התקרה

תיקון תקרת רביץ מאוד תלוי באופי הליקוי המצוי בתקרה. אם מדובר בסדיקה של התיקרה שאינה סדיקה קונסטרוקטיבית. במידה והסדק אינו ככזה ניתן לבצע תיקון תקרת רביץ בעזרת חומרים המצויים בשוק המיועדים לתיקון סדקים.

חיזוק תקרה

במידה והסדק הינו בטיחותי יש להעריך את מצבה הכולל של תקרת הרביץ, ואף יש לבחון את מצב קורות הגג בכדי לאפיין את הנזק, ובהתאם לכך ניתן ליישם את דרכי התיקון של תקרת הרביץ.

תיקון תקרת רביץ – שקיעת התקרה

במקרה זה של שקיעת התקרה באזור, או באזורים נוספים, יהיה צורך חובה לאבחן את הסיבה כמו במקרה הקודם. ייתכן והכשלים הם ניתוקים של מסמרי החיבור של רשת הרביץ אל קורות הגג, או יתכן וחלק מהמערכת של הגג כגון: לטות העץ או קורות העץ נרקבו ובעקבות כך ישנה היחלשות באחיזה של רשת הרביץ עם משקל הטיח והבטון.

פירוק תקרת רביץ – זהירות

פירוק תקרת רביץ אף היא צריכה להיעשות על ידי בעל מקצוע מיומן, בשל משקלה העצום בשטחים גדולים היכולים להינתק ולקרוס בעת הריסת תקרת רביץ. יש חשיבות רבה לבצע חיזוקים בכל שלבי פירוק תקרת רביץ מחשש לפגיעה באדם. כמובן יש להתייחס לשטח ההריסה והפירוק של תקרת הרביץ בכדי לאבטח את בעל המקצוע בעת עבודת ההריסה.

כמו כן יש לוודא שבעת ההריסה מערכות כגון חשמל ומים לא מחוברות בצורה כל שהיא את רשת הרביץ, מאחר ולא ניתן לדעת מה נשתל בתוך מערכת הצמנט בעבר, וייתכן ובוצעו תיקונים או שיפוצים קודמים אשר מחייבים זהירות בעת הריסה תקרת רביץ למניעת פגיעות באדם.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

יש להתייחס לתהליך פירוק תקרת רביץ, בדומה להריסת תקרת אבן מאחר ומשקלה של התיקרה רב ובנוסף ישנו פרמטר נוסף והוא רשת הרביץ, שהינה יכולה להוות סכנה ממשית בעת ההריסה הנהפכת למסמרים הניתקים עם משטחי בטון ויצוקים בו. זהירות בעת הריסת תקרת רביץ הינה חשובה ביותר!

עלות החלפת תקרת רביץ

די קשה לאמוד את עלות החלפת תקרת רביץ, העלויות משתנות ויכולות להיות שונות וגבוהות או נמוכות ויש לבחון ולקבוע מחיר בהתאם לאופי ומצב התקרה.

היתרונות והחסרונות של תקרת רביץ

לקרת רביץ יתרונות וחסרונות בשל מבנהו ותהליך היישום שלו, והחשוב שבהם מוזכר להלן.

יתרונות

 • זמינות החומרים המשמשים בתקרות רביץ
 • התאמה אישית וזמינות גבוהה בעיצובים וסגנונות שונים
 • עמידות גבוהה וחוזק עקב מבנה הרשת של רשת מגולוונת
 • נושא משקל גבוה ומתאים לטיח

חסרונות

 • משקל גבוה יחסית בהשוואה לשיטות תקרה אחרות כגון: תקרת גבס או תקרה אקוסטית
 • מהירות ביצוע נמוכה יחסית

סיכום – תקרת רביץ תיקון

תקרת רביץ תיקון הינו שלב בו המערכת הכוללת של החומרים ממנו בנויות תקרות, נמצאות בתהליך של כשל ועייפות החומר. תקרת רביץ הוא אחת השיטות ליישום תקרות וכן עיצובים דקורטיביים רבים בחללים פנימיים וחיצוניים. רשתות רביץ משמשות בעיקר בבית ולמטרות שונות. עמידות וחוזק גבוה הם המאפיינים החשובים ביותר של רשתות רביץ. יש לנקוט בזהירות רבה בבחירת סוג הרשות וכמובן שיטת העיגון של הרשת אל התשתית , חייבת להיות בטוחה מאוד למניעת קריסת התקרה.

כפי שכבר אמרנו לרוב נהוג להחליף תקרת רביץ בתקרת גבס, אך הדבר לא מחייב, ויש לנו את הידע והניסיון להחלפת תקרות רביץ בתקרת רביץ חדשה ובטוחה יותר.

תקרת גבס

תקרת גבס

תקרת גבס – תקרות גבס הינם מאוד פופולריות וכמעט ואין בנין או בית קיום שלא נעשה בו שימוש. תקרות גבס מיושמות באמצעות פרופילים ממתכת מגולוונת בעוביים שונים, אשר מקובעים לקיר או לתקרה, ועליהם מונחים פלטות גבס, אשר גם הם מחולקות לפי דרישה וביצוע, ויש פלטות גבס לתקרה בעלת עובי דק יותר ואילו של ציפוי קירות הפלטה עבה יותר.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק תקרת רביץ

מבנים מורכבים מרכיבים שונים, שאחת מהם הינה רשת רביץ. חיזוק תקרת רביץ מיושמת בבתים שנבנו לפני עשרות שנים, לפני עידן הגבס. רשתות רביץ יועדו לרוב כתשתית לתקרות גגות רעפים אך לא רק. השימושים ברשתות רביץ הינם רבים מסגירת נישות ופתחים, עיצובים בבנייה, וכתשתית חיצונית למעטפת בתי עץ פרטיים. תקרות אקוסטיות, ותקרות גבס המבוצעות כיום, הם המרכיבים המחליפים את שיטת יישום רשתות רביץ. 

חיזוק תקרת רביץ

חיזוק תקרת רביץ

רביץ הוא מוצר העשוי יריעות רשת מגולוונות. לייצור תקרות רביץ, גיליונות מגולוונים נחתכים ונמתחים במכונות מיוחדות ומייצרים רשת של חוטים מגולוונים. לרביץ שימושים רבים בבנייה ולעולם אינו נתפס כבסיס. רביץ משמש בתעשיית הבנייה לשיפור הלכידות של משטחים שונים כמו קירות ותקרות, כמו גם לספק מצע מתאים להתקנות מערכות חשמל.

מדוע רביץ עשוי יריעה מגולוונת?

כאמור לעיל, הרשתות ממוקמות בעיקר מתחת לפני השטח ונמצאות במגע עם לחות עקב הציפויים המונחים עליהם, ולכן עליהם להיות עשויים מחומרים עמידים בפני לחות. מצד שני, מכיוון שרביץ נמצא בתוך חללים של גגות, ולכן קשה מאוד לגשת אליו, מה שלמעשה לא יהיה שווה להרוס ולבנות שוב, לכן, זה חכם לייצר רשתות מתכת אלה מחומרים עמידים כגון יריעה מגולוונת.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

 קורת תליון – חיזוק תקרת רביץ

קורה תליון ראשית מיועדת להעביר את העומס העיקרי של תקרת הרביץ אל הגג הקשיח הראשי או קורות הגג על ידי חציבות בקירות או מרותכות.  חיזוק תקרת רביץ על ידי הוספת קורות באזורים הנבחרים לפני ביצוע התקרה, וכאשר מבצעים את הגג, חלק ממנו טמון בגג וחלקו נשאר תלוי.
על ידי כיפוף החלק הקצה של קולב הריתוך והחלת ריתוך על רכיבי הגג לאורך הנדרש, אנו מכינים את המקום לחלק הבא. בביצוע מתלה הריתוך, יש להקפיד כי מוט זה צריך להיות כפוף אנכית בנקודת החיבור לגג הנוקשה וכי יש לנו את אורך הריתוך המתאים. חיבור נקודת ריתוך אינו מקובל כלל. בחלק מהמקרים ניתן ליצור ריתוך אורכי העונה על הצורך ללא כיפוף. אורך הריתוך המינימלי הוא 2 ס"מ. בהתאם למשקל תקרת הרביץ, הקוטר המינימלי של מוט זה הוא 6 מ"מ.

חיזוקים לתקרת רביץ

המרחק המרבי בין המפתחים התלויים הוא 60 ס"מ, שיכול להגיע ל 30 ס"מ בתקרות כבדות ומעוצבות. החומר של מוט זה לא יכול להיות עשוי מפלדות יבשות פי> 3600. לא משנה אם הוא מחוזק או לא, אך יש להשתמש ב- Fy = 3600 פלדה עדינה. העיקול המינימלי חייב להיות פי 10 מקוטר המוט, בתנאי שכל אורכו של הכיפוף נמצא על החלק הנושא. בעת חיבור המתלים, בטח ובטח הינו חייב להגיע לחוזקו של 28 יום. בקורות נושאות בטון יש לחבר את המפרקים על המשטחים הצדדיים ולפחות במרחק של 12 ס"מ מתחת לקורה.

תקרת רביץ

 בניית תקרת רביץ על ידי חיבור לקונסטרוקציה הממלאת את התפקיד העיקרי של העברת עומס תקרת הרביץ למוט התלוי ולגג הראשי. הגודל המינימלי של פינות אלה הוא 3 ס"מ והמקסימום תלוי בעומס ובמרחקים של הפינות ובאורך המפתח לרוב הינו עד 5 ס"מ. המרחק המרבי בגגות פשוטים עם עומס רגיל הוא 60 ס"מ. יש צורך להשתמש בפינה ליד הגג.  באופן כללי, אורכו המרבי של שלוחה של מוט המעקה ללא ביצוע פינה הוא 15 ס"מ.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

   
המפרט הטכני לבניית תקרת רביץ


הפינות הוא מסוג סטנדרטי ומיוצר מפלדה עדינה. יש להימנע מצריכת פינות מחומרים ממוחזרים.

טורי רביץ – בניית תקרת רביץ

זהו רשת שנוצרת על ידי חיבור חוטים דקים לסדרת בסיסים ראשיים מגולוונים העשויים יריעה מגולוונת הנקראת גשר. מדרגות מחולקות לשתי קטגוריות: מדרגות ראשיות ומדרגות צד.
למפרט הטכני של ייצור רשת רביץ
ייצור רביץ אין תקן ספציפי והמגוון שלו בשוק מאוד גבוה. המידות הנפוצות ביותר הן 200 x 80 ס"מ.

חוטים מגולוונים

חוטים מגולוונים, הידועים גם בשם חוטי רביץ הם חוטים של 0.8 מ"מ לכל היותר עשויים מחומר פלדה מגולוון שהוא רך יותר מחוט חיזוק. חוט זה מחבר את רשתות רביץ למוטות הצד ואפילו לפינות המסבים וביניהם.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חיזוק תקרת רביץ – תקרת רביץ מצופה בטיח או מלט

 תלוי בעיצוב ובמיקום תקרת הרביץ עם חזית החשופה ללחות, אוויר פתוח או מיקום בחזית, הציפוי על הקורות נעשה בעזרת טיח או מלט. ביצוע עם כל אחד מהחומרים שניתן לעשות כולל שני שלבים:
– מילוי חורי רשתות רביץ: שלב זה קשור לצריכה גבוהה של חומרים אלה ואף להדבקה רבה בעת טיח לבן. יש צורך להשתמש בטיח (טיח קשה) כדי למנוע נפילת החומר מרשת הרביץ.


השימוש העיקרי בטיח לבן הוא בשלב זה, וכמובן יש השפע רבה בדבר הניסיון של המבצע, על מניעת נפילת החומרים מהרשת בעת היישום..
– זהו הציפוי הסופי שמלוטש בקפידה ויוצר משטח אחיד וחלק. כאשר משתמשים בטיט מלט לכיסוי שלב א 'עם טיט אבקה, מורחים חול ומלט מעורבב במים, ואז מניחים עליו את הטיח .


חיזוק תקרה – בנייה נכונה


בתחילה על מנת לחזק את התקרה יש להקפיד על חיבור הרשת לקורות הגג בעזרת עוגני הברגה, ובהתאם לתכנון באזורים הרצויים.
ראוי לציין כי בגגות בטון לא ניתן להשתמש בעוגנים ריתוך ויש ליישם עוגנים שקועים לפני החלת גג בטון. מכיוון שהכנף התחתונה של מוטות גג בטון אינה מיועדת לריתוך ולשאת העומס של גג השווא ואין ביכולתם לעשות זאת.


לאחר מכן, על ידי מריחת קו מפלס (המבוצע על ידי מפלס לייזר או צינור מפלס) מסמנים את המתלים ואת עודפי הקולבים נחתכים בנקודות הרצויות. הפינות צריכות להיות גדולות יותר, יש להגדיל את הגודל.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

המרחק המרבי בגגות פשוטים הוא כ 60 ס"מ והשימוש בפינות בצד הגג (פינות) הוא חובה. על ידי חיבור סורגי הצד במרחק של 15 עד 25 לפינות המסבים, העיצוב נוצר על ידי ריתוך של לפחות 2 ס"מ ואז רשת רביץ מחוברת לקורות המתכת הצדדיים באמצעות חוטים מגולוונים. יש לציין כי באזורים בהם רשתות רביץ מגיעות זו לזו, יש לשקול חפיפה של לפחות 7 עד 10 ס"מ ובמיקום חפיפה זו, יש לחבר את הרשת זה לזה באמצעות חוט רביץ.

חיזוק תקרת רביץ – בנייה נכונה

סגירת רשת רביץ לקורות מתכת הצדדיים צריכה להיות כזו שהרשת תהיה נוקשה לחלוטין ומחוברת לקורות המתכת בנקודות קרובות. בכל שלבי היישום יש צורך לשלוט ברמת החלקים השונים ובגג הראשי בכל חלקי הגג. בתקרות פשוטות ללא עיצוב, יישור זה הכרחי מאוד ושליטה עליו במקומות שונים היא אחת המשימות החשובות ביותר מכיוון שבשלב הלבנת ויישום ציפויים אחרים, לא ניתן לעשות דבר להבדל זה.

כאשר מיישמים את הפרש הרמות בעיצובים שונים, ההפרש המינימלי הניתן להחלה הוא 3 ס"מ ואין הגבלה על הפרש המפלס המרבי.

ביישום האור הנסתר ניתן לעשות בשתי דרכים:

א. אור נסתר באזורים עם הבדלים נמוכים במשטח אינו מצריך מוט קדמי, אך את האור הנסתר הזה יש לעשות על ידי יצירת כלי הזזה.
ב. ניתן להסתיר אור נסתר באזורים עם הבדל פני שטח של יותר מ -10 ס"מ כפס אנכי.
בביצוע יש לציין כי יש למרוח את האזורים בכל דרך שהיא באמצעות טיח (חומר קשיח) כך שייבוש הטיח לאורך זמן לא יגרום נזק ל טיח ונפיחותו.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

יישומים של תקרות רביץ

בשל חוזקם הרב, רשתות רביץ משמשות בעיקר כאלמנט מחזק. בין היישומים הנפוצים והמוכרים של קארי רביץ, ניתן להזכיר את הדברים הבאים

 • ביצוע סוגים שונים של תקרות צפות
 • ביצוע עבודות טיח וטיח בעיצובים וסגנונות שונים
 • חיפוי קורות וחיזוקים
 • חיפוי בטון בבנייה
 • תיקון סדקי בניין קטנים וגדולים
 • ביצוע עיצובי קישוט שונים בחלקים שונים של הבית
 • ביצוע פרויקטים של תאורה סמויה
 • ביצוע סוגים שונים של דלתות בחללים חיצוניים
 • רשת רביץ מיושמת כתשתית לטיח לקירות חוץ בבתי עץ

סוגי רשתות רביץ

הסיווגים שנעשו עבור סוגים שונים של רשתות רביץ מבוססים יותר על המבנה הפיזי של המוצר. לפיכך, רשתות רביץ מחולקות לפי מספר העמודים ומשקלן, כדלקמן.

 • רשת 9 עמודים במשקל 650 גרם, 780 גרם, 870 גרם ו -900 גרם
 • רשתות רביץ 11 עמודות במשקל 830 גרם ו -860 גרם
 • רביץ 13 עמודים במשקל 860 גרם, 930 גרם, 1000 גרם ו -1080 גרם

איך בונים תקרת רביץ – החלפת תקרת רביץ

בשימוש ויישום של רביץ ליישומים שונים, חשוב מאוד להתבונן ולשים לב לסדרת נקודות. את הנקודות החשובות ביותר ניתן להזכיר להלן לבניית תקרת רביץ או להחלפת הרביץ.

 • שים לב להתאמה של משקל רביץ למארז בו נעשה שימוש, כך שתשומת לב לנקודה זו תמנע הטלת עלויות נוספות.
 • שימו לב לשיעור מספר הרשתות רביץ שנרכשו עם אזור העבודה. מכיוון שהגודל הסטנדרטי של רשתות רביץ הוא 40.2 על 0.6 ס"מ, ולכן הוא משתרע על שטח של כ 44.1 מטר, אשר בדרך כלל מחושב על ידי התחשבות בזהירות  ערך זה הוא 2 מטר. על ידי חלוקת שטח העבודה במספר זה, מתקבל המספר הדרוש של רשתות רביץ והוא נמנע מהטלת עלויות נוספות על הבונים.
 • לשימוש ברשתות רביץ סטנדרטיות איכותיות תהיה גם השפעה רבה על איכות העבודה הסופית ואורך החיים שלה.
 • עמידות של רביץ בפני קורוזיה וחייה השימושיים שלה הן נקודות נוספות שיש לקחת בחשבון.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

איך בונים תקרת רביץ? – יישום הרשת

כאמור לעיל, לרשת רביץ מגוון יישומים בענף הבנייה. אחד החשובים ביותר ביישומים אלה הוא יישום תקרות רביץ .הוצאה לפועל של רשתות רביץ בתקרה נעשית על פי כמה צעדים, להלן.

זמן נדרש: 2 ימים

איך בונים תקרת רביץ?

 1. שלב ראשון בבניית תקרת רביץ

  בשלב הראשון של עבודת רביץ, ראשית יש לסלול את הגג בזהירות באמצעות קורות ולטות עץ, בהתאם לעקרונות ולתקנים שנקבעו מראש.

 2. שלב שני בבניית תקרת רביץ

  בשלב השני, לאחר ביצוע התשתית והמסלול, הגיע תורו של רשת הרביץ בשלב זה, אנו מתקינים את רשת רביץ על התשתית בערת ברגי עץ למניעת ניתוק ונפילת הרשת מהתשתית.

 3. שלב שלישי איך בונים תקרת רביץ?

  בשלב זה, הטייח עובד על יישום הטיח על סמך העיצובים שנקבעו מראש ברשת רביץ. פעולה זו נמשכת עד למילוי המשטח והחלקתו.

תיקון תקרת רביץ – סדיקה של התקרה

תיקון תקרת רביץ מאוד תלוי באופי הליקוי המצוי בתקרה. אם מדובר בסדיקה של התיקרה שאינה סדיקה קונסטרוקטיבית. במידה והסדק אינו ככזה ניתן לבצע תיקון תקרת רביץ בעזרת חומרים המצויים בשוק המיועדים לתיקון סדקים.

חיזוק תקרה

במידה והסדק הינו בטיחותי יש להעריך את מצבה הכולל של תקרת הרביץ, ואף יש לבחון את מצב קורות הגג בכדי לאפיין את הנזק, ובהתאם לכך ניתן ליישם את דרכי התיקון של תקרת הרביץ.

תיקון תקרת רביץ – שקיעת התקרה

במקרה זה של שקיעת התקרה באזור, או באזורים נוספים, יהיה צורך חובה לאבחן את הסיבה כמו במקרה הקודם. ייתכן והכשלים הם ניתוקים של מסמרי החיבור של רשת הרביץ אל קורות הגג, או יתכן וחלק מהמערכת של הגג כגון: לטות העץ או קורות העץ נרקבו ובעקבות כך ישנה היחלשות באחיזה של רשת הרביץ עם משקל הטיח והבטון.

פירוק תקרת רביץ – זהירות

פירוק תקרת רביץ אף היא צריכה להיעשות על ידי בעל מקצוע מיומן, בשל משקלה העצום בשטחים גדולים היכולים להינתק ולקרוס בעת הריסת תקרת רביץ. יש חשיבות רבה לבצע חיזוקים בכל שלבי פירוק תקרת רביץ מחשש לפגיעה באדם. כמובן יש להתייחס לשטח ההריסה והפירוק של תקרת הרביץ בכדי לאבטח את בעל המקצוע בעת עבודת ההריסה.

כמו כן יש לוודא שבעת ההריסה מערכות כגון חשמל ומים לא מחוברות בצורה כל שהיא את רשת הרביץ, מאחר ולא ניתן לדעת מה נשתל בתוך מערכת הצמנט בעבר, וייתכן ובוצעו תיקונים או שיפוצים קודמים אשר מחייבים זהירות בעת הריסה תקרת רביץ למניעת פגיעות באדם.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

יש להתייחס לתהליך פירוק תקרת רביץ, בדומה להריסת תקרת אבן מאחר ומשקלה של התיקרה רב ובנוסף ישנו פרמטר נוסף והוא רשת הרביץ, שהינה יכולה להוות סכנה ממשית בעת ההריסה הנהפכת למסמרים הניתקים עם משטחי בטון ויצוקים בו. זהירות בעת הריסת תקרת רביץ הינה חשובה ביותר!

היתרונות והחסרונות של תקרת רביץ

לקרת רביץ יתרונות וחסרונות בשל מבנהו ותהליך היישום שלו, והחשוב שבהם מוזכר להלן.

יתרונות

 • זמינות החומרים המשמשים בתקרות רביץ
 • התאמה אישית וזמינות גבוהה בעיצובים וסגנונות שונים
 • עמידות גבוהה וחוזק עקב מבנה הרשת של רשת מגולוונת
 • נושא משקל גבוה ומתאים לטיח

חסרונות

 • משקל גבוה יחסית בהשוואה לשיטות תקרה אחרות כגון: תקרת גבס או תקרה אקוסטית
 • מהירות ביצוע נמוכה יחסית

סיכום חיזוק תקרה – חיזוק תקרה קיימת ותקרת רביץ

חיזוק תקרה הינו שלב בו המערכת הכוללת של החומרים ממנו בנויות תקרות, נמצאות בתהליך של כשל ועייפות החומר.תקרת רביץ הוא אחת השיטות ליישום תקרות וכן עיצובים דקורטיביים רבים בחללים פנימיים וחיצוניים. רשתות רביץ משמשות בעיקר בבית ולמטרות שונות. עמידות וחוזק גבוה הם המאפיינים החשובים ביותר של רשתות רביץ. יש לנקוט בזהירות רבה בבחירת סוג הרשות וכמובן שיטת העיגון של הרשת אל התשתית , חייבת להיות בטוחה מאוד למניעת קריסת התקרה חלילה.

קטגוריות
חיזוקים

חיזוק מרפסת

o5o-5824225

חיזוק מרפסת – חיזוק באמצעות קונסטרוקציית פלדה

חיזוק מרפסת הינו צעד הכרחי, אשר חייב להתבצע בצורה מוקפדת. שיקום נכון והוספת מערכת קונסטרוקציית פלדה או בטון, או שניהם יחדיו, יאפשר לכם ולאורחים שלכם לעמוד עליה בבטחה ללא חשש. ביצוע חיזוקים בשילוב ההיבט האסתטי אף ישביח את הנכס.

המרפסת היא אחד החללים שמחוץ לדירה, בו תוכלו לנשום אוויר צח וגם ליהנות מהנוף שבחוץ. כך תוכלו להיות בתוך הבית שלכם, אך יחד עם זאת ליהנות מהרוח הרעננה הנושבת בחוץ.

חיזוק מרפסת
חיזוק מרפסת

מרפסת לא בטוחה – צו מבנה מסוכן

אך מה קורה שהמרפסת נהפכת ללא בטוחה ואף למסוכנת? ברמת העיקרון ביצוע עבודות חיזוק מרפסות נעשה לרוב בעקבות קבלת צו מבנה מסוכן, מהרשות בעיר מגוריכם. צו מבנה מסוכן מעיד כי המרפסת מצויה בתהליך בלאי והתיישנות, עם ליקויים אשר מסכנים את העושים בה שימוש ואת כלל הציבור.

מרפסות קורסות זה עובדה. הסכנות הכרוכות באי ביצוע חיזוק מרפסות ישנות הם רבות, והביצוע כפי שאמרנו חייב להיות בצורה מוקפדת.

איך אני יודע שהמרפסת שלי זקוקה לחיזוק?

ניתן לראות בבירור כי ישנם מוקדים של התנפחות חלקי טיח וברזל גלוי, שהם סימן לניתוק חלקי בטון במרפסת. בנוסף סדקים ובלאי מואץ המופיעים על תקרת המרפסת, או באזורי החיבור הם עוד סימן למרפסת חלשה.

האם רק מרפסות ישנות זקוקות לחיזוק?

לרוב כן, מכיוון שישנם שני פרמטרים עיקריים המצריכים חיזוק – האחת גיל המבנה, והשנייה שיטות הבנייה שהיו נהוגות בעבר.

איך מחזקים מרפסת?

ישנן שיטות רבות לחיזוק, אך לרוב נהוג לבצע חיזוק מרפסת באמצעות קונסטרוקציית פלדה, או באמצעות בטון מזויין.

גם מרפסות קטנות זקוקות לחיזוק?

התשובה היא כן, אין זה פותר מרפסות קטנות מהצורך בחיזוק במידה כמובן שמצויים בה הליקויים שהזכרנו.

האם צריך לחזק מרפסת לבריכה?

זה מאוד תלוי בגודל הבריכה ובגיל המבנה, בייחס ישיר למצבה של המרפסת שלכם. לכן יהיה צורך לבדוק קודם לפני שמחליטים להניח בריכה על המרפסת.

חיזוק מרפסת ישנה

מרפסות ישנות נבנו אף בשיטת הוצאת רלסים מתכת בשילוב בטון ועם תהליך ההתבלות של הבניין ועל אחת של המרפסת, חלקי פלדה מתחילים לצוץ מבין אזורים המשולבים בבטון ויש להתייחס למצב שכזה בזהירות רבה.

מרפסות עשויות לרוב מבטון בשילוב ברזלי זיון. יש להיתייחס בזהירות רבה למקומות בהם החלו להופיע סימני בלאי מואץ כגון – התפוררות של חלקי טיח ובטון ולהחשפות ברזלי הזיון שהם אלו התומכים במרפסת בכדי שלא תיפול.

יש להגן על מוטות הפלדה של המרפסת מפני לחות מפני קורוזיה, יש לכסות אותן בבטון בשילוב תהליך לשיקום ברזל חלוד. בעבר קבלני הבניין השתמשו בתרכובות על בסיס צמנט ובקישוטים אדריכליים על חזיתות המרפסות. 

המרפסת בביתכם בנויה מפלטה שטוחה הבולטת לאורך ההיקף. בכל המקומות לאורך קצה הקצוות החיצוניים של הרצפה, חייב להיות קו טפטוף שאינו מאפשר למשטח התחתון להירטב. הלוח העליון של לוח המרפסת צריך להיות מיוצר בשיפוע של 1-2% ממסך הקיר. בכל מקרה של פגיעה באזורים אלו יהיה צורך לבחון את רמת הנזקים ובמקרה של פגיעות קשות במרכיבים ההנדסיים יהיה צורך לבצע חיזוק מרפסות.

חיזוק מרפסת לבריכה

חיזוק מרפסת לבריכה משמעתו מרפסת אשר לא תוכננה לשאת את משקל הבריכה העודף. זאת סכנה גוברת כאשר מדובר במרפסות בבניינים ישנים. בבניינים ישנים או חדשים צריך לנקוט בזהירות רבה קודם להחלטה להציב בריכה. מרפסת חלשה לא תוכל לשאת את משקל הבריכה ותצטרך חיזוק מרפסת לבריכה. בריכה גדולה אשר ממולאת במים הינה למעשה הוספת עומס רב ויכולה לסכן את העושים בה שימוש. חובה לבדוק קודם לפני את יציבות המרפסת ואת מצבה, בעקבות השנים הרבות והנזקים אשר נלוו לכך.

בנוסף לפני התקנת בריכת שחיה על המרפסת שלכם, המרפסת צריכה להיבדק על ידי מהנדס בניין. לאחר בדיקת התוכנית הקונסטרוקטיבית ניתן יהיה לקבוע אם אכן המרפסת יכולה לשאת את המשקל או שמה יהיה חייב לבצע חיזוק מרפסת לבריכה.

חיזוק גג לבריכה

חיזוק גג לבריכה לרוב מתבצע באמצעות עיגון על ידי הוספת מערכות תמיכה מפלדה, אך כאן יש לשים דגש רב לאופן הביצוע על ידי קבלן שיקום מבנים, מכיוון שחייבים לקחת בחשבון לא רק את ההיבט של החיזוק אלא גם בכל הקשור למראה ואסתטיקה של מערכות הפלדה.

מערכת פלדה לא אסתטית הינה ירידת ערך לבית או לדירה. לכן יש לחשוב הייטב קודם ליישום. חיזוק נכון הינו למעשה עבודת צוות של קבלן מבצע ומהנדס אדריכל, אשר יחדיו ימצאו הפתרון הטוב ביותר אשר ישרת את שתי המטרות.

 • מרפסת או גג אשר יכול לשאת משקל המים או אם מדובר בג'קוזי, אז גם את משקלו, ללא כל חשש ולהעניק לכם ולילדכם ביטחון ושקט נפשי.
 • מרפסת בעלת מראה אסתטי, בעל מראה קפדני שלא יפגע בערך הדירה אלה אף ישביחה.

בדיקת מרפסות

בדיקת מרפסות נעשה במספר שיטות. ביצוע העבודה לרוב מחייב אישור מהנדס אזרחי ואין לבצע חיזוק ללא ידע בנושא וזאת בכדי לבחון את מצבה הבטיחותי של המרפסת.

מרפסת ישנה מחויבת לעבור תהליך חיזוק מרפסות והשיטות הן שונות. בהתאם לממצאים.

במידה ויוחלט כי אכן יש צורך בביקור המהנדס שלנו תקבלו דוח מפורט. הדוח יכלול, מה ההחלטה לגבי מצבה של המרפסת. בנוסף מה הפתרון המתאים לחיזוק מרפסת ישנה.

חיזוק מרפסות

אם יתברר כי המרפסת שלכם מסוכנת יהיה צורך לבצע חיזוק. שיטות הביצוע הנפוצות בעיקר הינן שילוב של קורות פלדה .

יהיה צורך לבצע קידוחים בנוסף למערכת הפלדה שתיוצר בעבור חיזוק מרפסת זו. רק לאחר מכן תותר לשימוש רגיל ובטוח.

צו מבנה מסוכן אשר ניתן לבניין משותף מחייב את הבעלים לתקנה. יש לבחון את המחדלים אשר מופיעים בדוח מהנדס מבנים מסוכנים. אם חלק מהליקויים מהווים צורך לשיקום מרפסת ישנה, יהיה עליכם לפנות לקבלן שיקום מבנים בעל ניסיון רב ומומחה בתחום.

יחד עם המהנדס שלנו תקבלו אומדן עלות שיקום המרפסת וכל העבודות הנוספות. כל זאת על מנת להביא להסרת צו מבנה מסוכן.

תקבלו הסבר מפורט לגבי היישום ושיטות הביצוע שנקבעו על ידי המהנדס שלנו. בנוסף, תקבלו לוח זמנים לביצוע.

חיזוק מרפסת הינו מאחד הדברים שצריך לטפל בזמן. מיותר להסביר את ההשלכות של אי התייחסות לפרט בטיחותי שכזה.

פנו אלינו עוד היום ואנו נדאג לכול השלבים של תהליך חיזוק מרפסת, מתחילתו ועד להוצאת הצו מהעירייה בעיר מגוריכם.

חיזוק מרפסת תלויה

מרפסות תלויות נבנות לרוב בבניינים ישנים, ויש צורך לבצע את תליית המרפסת בצורה אשר תבטיח את יציבותה ואת העומסים המתווספים בעת השימוש. ביצוע לקוי מחייב זהירות רבה ואסור לעשות שימוש במרפסת כלל.

חיזוק מרפסות תלויות נעשה כבר בשלב ההקמה, אך לעיתים ישנם כשלים או פגמים המופיעים לאחר שנים מספר. יש צורך לאבחן את מוקד הכשל ובהתאם לבצע עיגון וחיזוק בהתאם. סימני חלודה על גבי קונסטרוקציית הפלדה של המרפסת חייב טיפול מידי ואין להזניחו. סימני חלודה הינם תחילת תהליך קורוזיה בברזל שהוא הרכיב העיקרי של המרפסת בבית או בבניין שלכם, ויש לטפל ולשקם את הברזל בכדי לעצור את התהליך.

בנוסף יש לבחון את העגונים ואת מצבה הכללי של המרפסת ובהתאם לקבוע את תהליך החיזוק למען ביטחונכם וביטחון הסובבים את הבניין.

שיפוץ מרפסת – שיקום מרפסות בבניינים משותפים ובתים פרטיים

שיפוץ מרפסת, לרוב כפי שכבר אמרנו יכול לכלול מספר פרמטרים אשר יעידו על מצב המרפסת, שבראש ובראשונה הינו גיל המבנה או הבית אך לא רק. לעיתים אנו נתקלים בבניינים חדשים שאף בהם נמצאים ליקויי ומפגעים במרפסת אשר מסכנים את הדיירים ואף את הציבור. הליקויים לרוב הינם חלקי טיח ובטון אשר נופלים לחצרות ולרחוב, לעיתים מדובר ברחוב הומה באזרחים והדבר חייב טיפול ללא הזנחה מפני שהאחריות בתיקון הליקויים חלה על בעלי הנכס.

בין אם מדובר בעלות שיפוץ מרפסת אשר אמור לחלוק בין שאר דיירי הבניין או לא, האחריות הינה של בעל הנכס ועליו לדאוג להסרת הסכנה ללא דיחוי.

תעודת מנהל עבודה – משפצי העיר

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225