צו מבנה מסוכן | כל הפרטים על הסרת צו מבנה מסוכן

סיבות לקבלת צו מבנה מסוכן

צו מבנה מסוכן הינו צו אשר נכנס לחוק על פי חוק העזר – מבנים מסוכנים התשס"ב 2001, האומר כי יש מפגע כלשהו בבניין אשר מהווה סכנה וגורם לו להיות מסוכן לדיירם, לציבור ולסביבה אשר הוא נמצא בה.

צו מבנה מסוכן
צו מבנה מסוכן

מפגעים הגורמים לקבלת צו מבנה מסוכן

נפילת אבנים, חלקי טיח, בטון או חיפוי הם בדרך כלל הבעיה הנפוצה ביותר שבגללה מקבלים צו מבנה מסוכן.

סיבה נוספת אשר בגללה מקבלים את הצו היא עמודים צרים, סדוקים וישנים, הדורשים חיזוק ועיבוי עמודים בכדי לגרום להסרה של הצו מהמבנה.

בעיה זו מהווה סכנה ממשית מכיוון שעמודים אלו הם העמודים אשר תומכים בבניין ובמקרה של רעידת אדמה הם עלולים לקרוס ויש צורך לבצע בדיקת מבנה מסוכן.

מי רשאי לתת את הצו

מי שרשאי להגדיר מבנה כמבנה מסוכן ועליו מופקד לאכוף את חוק העזר העירוני חוק מבנים מסוכנים התשס"ב 2001 הוא ראש העיר בה אתם מתגוררים אשר בסמכותו להורות למחלקת מנהל הנדסה לפעול .

לדוגמא, תיאור תהליך הוצאת צו מבנה מסוכן – תל אביב:

  • ראש עיריית תל אביב רון חולדאי אשר בידיו הסמכות לאכוף את החוק מפקיד בידו של מהנדס היחידה למבנים מסוכנים לבדוק כל מבנה שיש בו סיכון בנוגע ליציבותו או למפגע שקיים במבנה או שניהם יחדיו ואשר יכולים לסכן את היושבים בו ואת שלום הציבור.
  • בתל אביב מצויים בכל חודש כ-600 מבנים מסוכנים פעילים אשר נדרש להסיר מהם צו מבנה מסוכן.
  • לפיכך מבנה שימצא על פי ההגדרה של חוק העזר העירוני כמבנה מסוכן, יידרשו מחזיקי המבנה לשכור את שירותיו של קבלן שיקום מבנים בכדי שיטפל בליקויים ובמפגעים.  
  • רק לאחר שיקום המבנה יוסר צו המבנה המסוכן (צו 3).

מה התוכן של הצו

תחילתו של צו 3 כוללת את כתובותיהם של בעלי הדירות במבנה אשר אליהם פונה הצו לפי חוק מבנים מסוכנים

להלן דוגמא של העמוד הראשון בצו אשר נשלח מטעם עיריית תל אביב – יפו אל בניין ברחוב פיארברג בתל אביב אשר הוסר לו הצו.

צו מבנה מסוכן
צו מבנה מסוכן – עיריית תל אביב

לאחר מכן, מופיע פירוט לגבי צו 3 בהיבט החוקתי ומה נדרש מכם לבצע.

צו מבנה מסוכן
צו מבנה מסוכן

העמודים הבאים כוללים תאריך ביקור בו ביקר המהנדס וחוות מהנדס מבנים מסוכנים אשר מפרטת את הליקויים והמפגעים בבניין המשותף אשר גרמו לקבלת הצו.

לאחר מכן, מופיע סעיף הכולל את כל הדרישות, החיזוקים ותיקונים בפירוט, אשר אותם נדרש לבצע בכדי לקבל אישור מבנה מסוכן המאשר את הסרתו ומחזיר את הבניין להגדרה של מבנה רגיל.

צו 3 מבנה מסוכן
צו 3 – צו מבנה מסוכן

לדוגמא התוכן בצו 3

מבנים מסוכנים, התשס"ב – 2001 

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיה את שלום המחזיקים בו את שלום הציבור את בטחון הנכסים הסמוכים לו. 

2. בביקורת שנערכה ביום # נמצא כי הבניין 

בכתובת: רחוב פיארברג תל אביב מס' ### גוש/חלקה: ###

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בן :/או לצבור ו/או לנכסים הסמוכים. רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל. (שיפוץ מבנה מסוכן).

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן : 

א. להוריד את כל חלקי הטיח והבטון הרופפים מכל המקומות הנדרשים; ב. לתקן את משטחי המרפסות בקומה ב' ובקומה ג' בחזית הקדמית; ג. לתקן את ליקויי הטיח והבטון בתחתית הקירות בחלקה הצפוני 

של החזית הקדמית ובחלקה האמצעי של החזית הצדדית (הצפונית

הפונה למעבר כניסה מהרחוב לחצר הבניין; ד. לתקן ולחזק את המרפסות בקומה א' בחזיתות הפונות לרחבת החניה 

בחצר הבניין; ה. לתקן את המרפסת בקומה א' בחזית הצפונית הפונה לרחבת החניה הנ"ל; . לשקם את הרצוף השקוע ברחבת החניה בחצר הבניין. 

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראתיו ובפיקוחו המלא של מהנדס בניין פרטי מוסמך. 

מדוע הבניין שלי קיבל צו בניינים מסוכנים?

צו 3 או צו מבנה מסוכן ניתן לרוב בעקבות תלונה של דייר או דיירים אשר מתגוררים במבנה אשר נתקלו במפגע בבניין אשר יכול להוות סכנה להם ולדיירים שמתגוררים עמם ובכלל.

דוגמא נוספת שאף נתקלנו בה בבניינים אשר ביצענו שיפוץ מבנה מסוכן

היא, שדייר התלונן לעירייה בעקבות נפילת חלקים מציפוי המבנה, חלקי טיח ובטון ואף חתיכות של שייש שנפלו ובדרך נס לא הייתה פגיעה בנפש וגרמו רק נזק לרכוש בלבד.

מה נדרש לעשות בכדי להסיר את הצו

לשאלה איך ניתן להסיר את הצו, התשובה היא לטפל בכל המפגעים הנדרשים בצו על ידי תיקונים מקומיים או שיפוץ כולל.

במקרה ונופלות חתיכות טיח מהבניין ניתן לקרוא לקבלן שיפוץ חזיתות ולפתור את הבעיה על ידי שיפוץ חזית הבניין.

שיפוץ החזית יתרום להסרת המפגעים ולשיפור מראה הבניין מחלקו החיצוני.

במקרה של חיזוק עמודים ניתן לקרוא לקבלן שיקום מבנים, אשר יבצע את חיזוק העמודים הנדרשים על ידי הוספת ברזלי זיון ויציקת בטון לעיבוי עמודים.

שיקום מבנים מסוכנים הוא נושא דיי מורכב לכן כדאי להיוועץ במומחים בתחום אשר יתנו לכם את הפיתרונות המועילים ביותר.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום!

קצת עלינו

חברת משפצי העיר, מחלוציי שיקום מבנים מסוכנים, עוד מיימי מלחמת המפרץ שבה ביצעה החברה עבודות שיקום בניינים בדרום תל אביב
החברה ממשיכה לפעול ללא הרף לשפר ולשקם בניינים ולשפץ דירות תוך הטמעת המודעות לאיכות חיים ואסתטיקה.