מחירים הוגנים וקבועים מראש

הסרת צו מבנה מסוכן

o5o-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן – איך מתבצע התהליך?

הסרת צו מבנה מסוכן הינה אחריות המוטלת על בעלי הנכס ועל הרשויות העירוניות בכל עיר אשר אחראיות לאכוף את נושא מבנים מסוכנים בשטח השיפוט שלהם. הסרת הצו למבנה מסוכן הינו למעשה ביצוע ההוראות אשר מפורטות בדוח מהנדס מבנים מסוכנים בפיקוח צמוד של מהנדס מטעמכם או על ידי הקבלן המבצע אשר יבחנו את הליקויים וייפקחו על ביצוע העבודות לביטול הצו בהתאם להוראות המופיעות בדו"ח. הסרת צו מבנה מסוכן בבניין עם ליקויים בטיחותיים צריך להתבצע תוך פרק זמן לרוב של 90 יום אך נתון זה יכול להיות שונה. הזמן הקצוב אשר הוקצה לכם בכדי להסיר את הצו מעיד על המסוכנות והדחיפות לתיקון הליקויים ללא דיחוי.
הרשויות בעיר מגורכם פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה, שירותי הכבאות וסוכנויות אחרות כדי להבטיח את ביטחון הציבור ואת ביטחון הדיירים בטיפול במבנים מסוכנים אשר מחייבים התערבות מידית.

הסרת צו מבנה מסוכן – על מי חלה האחריות על הסרה של צו למבנה מסוכן?

הסרת צו מבנה מסוכן חלה על מחזיקי הנכס והאחריות המשפטית לדאוג להסרת הצו שניתן לבניין או לבית שבו הם מתגוררים או שוכרים לצד שלישי תוך פרק זמן שבן 90 יום ל 30- זמן הטיפול מצוין בדו"ח מהנדס מבנים מסוכנים, מהרשות העירונית. במידה וקבלתם צו מבנה מסוכן יש לבחון את האפשרויות העומדות לכם בתהליכים מסוג זה, לטיפול נקודתי או כולל יותר.

הערה צד שלישי – על צד שלישי כגון שוכר לא חלה האחריות על הסרת צו מבנה מסוכן או לסילוק המפגע ועל בעל הנכס חלה האחריות לטיפול בליקויים אשר מופיעים בדו"ח, כפי שציינו, תוך פרק הזמן המצוין בדו"ח.

טיפול במפגעים המסוכנים יכול להיות תיקונים נקודתיים, או טיפול מקיף יותר וזאת על פי החלטת הדיירים המתגוררים בבניין המשותף.

בניינים ישנים מסוכנים – תחזוקה ושימור בניינים

ברחבי הארץ מצויים בניינים מסוכנים רבים, אשר לרוב הינם בניינים ישנים מאוד, בני עשורים רבים. בניינים משותפים שלא בוצעו בעבר עבודות לשימור המעטפת החיצונית של המבנה, או אי טיפול באיטום הגגות לדוגמא, יגרום לכך שמי גשמים יספגו ואף יחדרו את תקרות הבטון במשך זמן רב, והתוצאה הינה למעשה נזק לבטון ולברזלים.

דוגמא נוספת הינה, חדירות מים דרך מעטפת החוץ של הבניין, בין אם דרך סדקים שהחלו להופיע על הקירות, או דרך הציפוי החיצוני במהלך השנים מחוסר תחזוקה וטיפול.

שימור ותחזוקה של בניינים או בתים פרטיים הינו למעשה הגנה מפני חדירות מים ולחות דרך קירות גגות עמודי בניין וכד'… לכן החשיבות במניעה של מפגעים מסוכנים בבניינים הינו למעשה טיפול ושימור באמצעות תחזוקה שוטפת אשר תמנע את הסכנות ואת פגיעות בחלקי הבניין השונים.

מה זה הסרת צו מבנה מסוכן?

הסרת צו מבנה מסוכן הינו למעשה הסרת הסכנות המצויות בבניין שלכם.

מרגע קבלת הצו יש באפשרותכם לבחור קבלן מבצע בליווי מהנדס מטעמו או על ידכם אשר ילווה את התהליך ורק לאחר סיום העבודות בצורה נכונה על פי ההנחיות של המהנדס , אנו נבקש ממהנדס הרשות שיגיע לביקור חוזר בכדי לבדוק שוב את מצבו של הבניין לאחר התיקונים, ואם ימצא כי אכן התיקונים בוצעו נכון אנו מקבלים אישור בכתב המורה כי הבניין בטוח ולא מסוכן.

שלב סופי זה קבלת אישור בכתב כי הבניין הוסר מרשימת הבניינים המסוכנים של עריית תל אביב.

צווים מסוכנים יכולים להינתן בגלל מספר רב של ליקויים אשר מצויים בבניינים משותפים. הליקויים המסוכנים אשור לרוב נדרש לבצע בהם טיפול הינם חלקי טיח ובטון סדוקים ורופפים, ברזלי זיון בתהליך קורוזיה אשר מסכן את יציבות המבנה, מרפסות חלשות ומסוכנות עם פגיעות בחלקי הבטון, עמודי הבניין אף הם אחד המוקדים אשר מצויים בהם פגיעות של בטון סדוק ושברזלי הזיון שלהם מצויים בתהליך קורוזיה , סכנה של חומות בניינים אשר נוטים לקרוס, ציפוי חוץ כגון שיש אשר מהווה סכנה בעקבות ניתוק אריחים מהמעטפת החיצונית ועוד מספר רב של מפגעים אשר מחייבים טיפול ללא דיחוי להסרת הסכנות.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן
שיקום עמודים

הסרת צו מבנים מסוכנים עריית תל אביב

צווים מסוכנים ניתנים לבניינים בתל אביב או בכל עיר אחרת בארץ ,אשר נימצא בהם מפגע בטיחותי אשר יכול לסכן את דיירי הבית המשותף ואת הציבור, והם נכנסים לקטגוריה של מבנים מסוכנים המחייבים טיפול התערבותו של קבלן שיקום מבנים בעל ניסיון בתחום שיקום מבנים מסוכנים.

טיפול במפגעים של חלקי טיח ובטון לא מחייבים שיקום כללי של כל המבנה אם רק מדובר בליקויים נקודתיים ולא בנזק כוללני לכל המבנה, וזאת על פי שיקול בעלי הדירות בבניין המשותף.

מהנדס מבנים מסוכנים בעיריית תל אביב, מגיע לאחר שהתקבלה תלונה על הימצאות סכנות בטיחותיות מידיות בבניין שלכם , ולאחר בחינת המפגעים יוציא דו"ח מהנדס אשר יופיעו בו הליקויים המצויים במבנה המשותף ואשר חייבים התערבות של קבלן שיקום מבנים לטיפול מהיר ובטוח.

דווח לעירייה כי העבודות בוצעו על פי ההנחיות – סיום והסרה של הצו

לאחר טיפול במפגעים אנו מדווחים לעיריית תל אביב או לרשות אחרת בעיר מגורכם, המציין כי הבניין טופל לפי דו"ח מהנדס מבנים מסוכנים אשר קבע את המפגעים ולאחר בדיקה חוזרת של מהנדס מבנים מסוכנים יקבע כי הבניין אינו מסוכן יותר וזאת בכדי להסיר את הצו שניתן למבנה.

במידה ואכן התיקונים בוצעו על ידי קבלן שיקום מבנים מיומן , מהנדס מבנים מסוכנים יאשר את התיקונים ויקבע כי הם בוצעו לפי הדרישות של מחלקת מבנים מסוכנים אשר הינה האחראית ובידה הסמכות לטפל מול הגורמים השונים בכדי להבטח את שלום הדיירים ואת כלל הציבור.

שלב אחרון הינו ביטול הצו כנגד הבניין המשותף ומחיקתו מרשימת מבנים מסוכנים עריית תל אביב, או הרשות בעיר מגוריכם ובכך למעשה מסתיים הטיפול שלנו מול הרשויות ואנו מקבלים אישור בכתב כי אכן בוצעו התיקונים ואכן הבניין לא מסוכן.

הטיפול בסכנות צריך שיתבצע בצורה אשר תבטיח תיקונים איכותיים למניעה של חזרת הסכנות בעתיד. ביצוע תיקון הסכנות הינו למעשה שילוב של יידע וניסיון בסוגים רבים של מפגעים אשר טפלנו בבניינים ודירות ברחבי הארץ.

טיפול במפגעים המסוכנים יכול להיות תיקונים נקודתיים, או טיפול מקיף יותר וזאת על פי החלטת הדיירים המתגוררים בבניין המשותף.

מהם הסיבות המאלצות את בעלי הנכס להביא להסרת צו מבנה מסוכן ?

כאשר בבתים ובבניינים שקירות הגבול שלהם או הגדרות המקיפים אותם הופכים למסוכנים.
הסיבות יכולת לנבוע ממספר גורמים שונים ובהתאם לכך גם אופי ועלות התיקונים יקבעו בהתאם.

מרפסת מסוכנת
הסרת צו מבנה מסוכן – ליקוי במרפסת

סוגי מבנים מסוכנים – הסרת צו מבנה מסוכן

ישנן שתי קטגוריות עיקריות:

א. מבנה מסוכן – סכנת התמוטטות ממשית

מבנים אלו נמצאים בסיכון וחייבים להיות מאובטחים לשלום הציבור.

הבעלים יחויב בעבודות חירום שבוצעו במקרים אלה בעקבות סכנות מיידיות שנמצאו במבנה כגון : חומות מבנה, גדרות או מרפות שקרסו או נמצאים בשלב מתקדם של התמוטטות.

כמובן בעל הנכס יחוייב בעבודות חירום אלו מכיוון שעל אחריותו שלו להחזיק את המבנה במצב תקין ובטוח ללא מפגעים.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

מקרים נוספים נוצרים בעקבות נכסים עזובים מסיבות שונות , בעלי הנכס אינם שוהים בארץ או מחמת גילם אין באפשרותם ליצור מעקב אחר הנכס אשר בבעלותם, אך למרות זאת חלה עליהם האחריות למצבו של הנכס שבבעלותם.

ב. מבנה מסוכן – מבנה בסכנה להתמוטטות

מבנים אלו נמצאים כבלתי יציבים אך הסכנה איננה ממשית, לדוגמאה : מבנים רבים המצויים ברחבי הארץ הנמצאים בשלב של בלאי גדול מאוד ובעין בלתי מקצועית נראה כי הם נוטים לקרוס בכל רגע נתון.

בדיקה של מהנדס קונסטרוקטור תוביל למסכנה דומה אך לא נחרצת למתן צו להריסת המבנה, לרוב אלו בניינים המוגדרים על ידי הרשות כמבנה נטושים שלא מאוכלסים.

לבעלים ניתן זמן קצוב להסרת הסכנות והמשמעות של מקרה כזה הינה שיקום כולל אשר ניתן לרוב לבניינים המצריכים שימור.

אי תגובה עלולה לגרור אחריה הליך משפטי, קנסות ולפעולות מבצעיות כמו הצבת מחסומים לשמירה על שלום הציבור אטימת המבנה למניעת כניסה אליו ועוד..

במקרה והערייה ביצעה את הפעולות הללו להבטחת שלום הציבור בעל הנכס יחוייב לשלם בגין העלויות ולא יוכל ערער על כך.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

דיווח על מבנה מסוכן

אם אתה מודע לבניין או מבנה מסוכן אתה יכול לדווח עליו לרשות המקומית שלך. חלק מהרשויות המקומיות מספקות שירות 24 שעות לדיווח על מבנים מסוכנים.

חלקי טיח נופלים ממרפסת

מה תעשה מחלקת ההנדסה בכדי לגרום להסרת צו מבנה מסוכן?

בכדי לגרום להסרת צו מבנה מסוכן, מהנדס מטעם מחלקת מנהל ההנדסה האחראית על בקרת מבנים מסוכנים יבקר בבניין ויציין את המסקנות לגבי דרך הפעולה להסרת הסכנה ושמירה על ביטחון הציבור.

בעל הנכס יונחה להסדיר את הסרת הסכנה מהמבנה או לתיקונו בטווח זמנים מוסכם. במקרה של סכנה מיידית, מחלקת מנהל הנדסה עשויים להעסיק קבלן חירום לביצוע העבודות הנדרשות, לרוב באותו יום, ואז לדרוש את העלויות מבעל הנכס.

במצבים המחייבים נקיטת פעולות מידיות, העיריות השונות יוצרות קשר עם שירותי חירום אחרים כדי לדאוג לבטיחות הציבור.

תעודת מנהל עבודה – משפצי העיר

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן
צו פינוי, הריסת מבנה לצורך הסרת צו מבנה מסוכן

הסרת צו מבנה מסוכן – החוק

חוק מבנים מסוכנים התשס"ב 2001 מסמיך את הרשויות המקומיות להתמודד עם מבנה מסוכן או מבנה הנמצא במצב שעלול להיות מסוכן.
למנהל ההנדסה האחראי לבקרת מבנים יש אחריות על פי חוק הבנייה להבטיח שדיווחים על מבנים מסוכנים מטופלים בזמן, כך שלא יעמוד איום על המצויים בסביבה.
עם קבלת דיווח על מבנה שעלול להיות מסוכן מהנדס האחראי על מבנים מסוכנים ממנהל ההנדסה יבקר באתר בהקדם האפשרי בכדי להעריך את הסכנה והסיכונים הנלווים לכך.
אם יש צורך בפעולה מיידית להסרת הסכנה, כמו קיר בסכנת קריסה, החוק מעניק למנהל ההנדסה אפשרות להסרת הסכנה, כלומר המבנה יהרס או יסגר. אם יתגלה כי המבנה במצב גרוע אך אינו מסוכן בעת ​​הבדיקה, יובהר לבעלים, או שתמסר הודעה על ידי פנייה לבית המשפט, לבקש ממנו לבצע תיקונים תוך זמן סביר.

ביטול צו מבנה מסוכן
חלקי טיח רופפים, הסרת צו מבנה מסוכן


כדי לדווח על מבנה מסוכן בשעות העבודה השתמש בטופס המקוון או התקשרו לעיריית מגוריכם :

הסרת צו מבנה מסוכן תל אביב

הסרת צו מבנה מסוכן הרצליה

הסרת צו מבנה מסוכן חיפה

הסרת צו מבנה מסוכן חולון

הסרת צו מבנה מסוכן ראשון לציון

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

תגובה על צו הסרת מבנה לא בטוח


האם קיבלת צו מבנה מסוכן המגדיר כי המבנה שלך לא בטוח? הרשות המקומית בעירך מפקחת על כל תחזוקת הבניינים כדי להבטיח את בטיחות המבנים.
סביר להניח שקיבלת הודעה מהעיריה שפורסמה על המבנה שלך (מבנה למגורים ו / או בניין מסחרי) ואתה צריך להגיב בתוך פרק הזמן שצוין בדו"ח שקבלתה בכדי להימנע מהליך משפטי וכל המתלווה לכך.

קבלן שיקום מבנים
קבלן שיקום מבנים, עיבוי עמודים וחיזוק מבנים

צעדים להסרת צו מבנה מסוכן

הסרת צו מבנה מסוכן – שלב 1. קבע מדוע קיבלת את צו המבנה המסוכן ולמה הבניין שלך נחשב כבלתי בטוח או כמפגע :

 1. מבנה פנויו ו \ או נטוש המוגדר על פי הרשות כמבנה פרוץ.
 2. יש הצטברות של פסולת או חומר אחר מבפנים ומבחוץ (אשפה, אגירה, ועוד.) המייצגים סכנת שריפה.
 3. מצב הבנייה יוצר סכנות ביחס לאמצעי כניסה או יציאה להגנת אש / מעברים.
 4. הבניין הדורש הסרת צו מבנה מסוכן מראה סימנים של לחץ מבני כמו סדקים, קילוף ונפילת אבנים, או אם תקרות, קירות וגגות מתמוטטים או נוטים לקרוס.
 5. הגדרות המקיפות את המבנה בסכנת קריסה.
 6. כל הגורמים הנוספים המוגדרים בחוק התשס"ב חוק מבנים מסוכנים 2001

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן – שלב 2. השב לצו מבנה מסוכן

צור קשר עם מחלקת מבנים מסוכנים במנהל הנדסה שהיא למעשה המחלקה אשר מטפלת ומגדירה מבנה כלא בטוח וזאת כדי לקבוע את סיבת קבלת צו מבנה מסוכן או בשמו האחר צו – 3 (הסיבה תופיע גם על גבי הצו).

אתה גם יכול להתקשר אל מחלקת מנהל הנדסה בעיר מגוריך.

שם תוכל לקבל:
• הסבר ו / או תמונות מצב על הנושא (הנושא הנדון). לעתים קרובות מחלקת מבנים מסוכנים תדרוש פגישה אישית עם הבעלים ו / או האדריכל כדי לדון בצעדים הבאים.

הסרת צו מבנה מסוכן
מבנה לשימור, שיקום מבנים אקלקטים

הסרת צו מבנה מסוכן – שלב 3. אבטח את הנכס

בהתאם לצו ובכדי לגרום להסרת צו מבנה מסוכן, עליך לבצע חלק מהפעולות שלהלן או את כולן:

 1. יש להגן ולחסום את הכניסה לבניין לצורך מניעת נזק נוסף או לפגיעה וונדליזם בלתי חוקית.
 2. יש לבצע אטימה לחלונות ודלתות המבנה שיטת סגירה זו חייבת להיות כזאת שלא תאפשר חדירה קלה למבנה ועליה להיות מבוססות ומאושרות.
 3. רצפות ופתחי גג יהיו מאובטחים, למניעת חדירה דרכם כמו גם באם קיימת אפשרות חדירה למבנה דרך גדרות פרוצות וכד', יש לבצע מהלכים אשר ימנעו פעולות אלו.
 4. הנכס יישמר נקי מכל פסולת שדי בא בכדי להוות סכנה ואו מטרד לסובבים אותה.
 5. יש לפנות לחברת החשמל בכדי לדרוש מהם לנתק את את אספקת החשמל הראשית וזאת בכדי למנוע חלילה התחשמלות או שריפות חשמל.
  הערה: הפעולה כרוכה כמובן בתשלום בעבור פעולת הניתוק של אספקת החשמל.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן תל אביב
הסרת צו מבנה מסוכן תל אביב

הסרת צו מבנה מסוכן – שלב 4. אפשרות טיפול

 1. הסרת צו מבנה מסוכן באם העירייה החליטה שישנה דרך לטפל ללא צורך בהריסת המבנה.
  העירייה תעריך את מצב הנכס ותקבע דרכי טיפול לצורך הסרת צו מבנה מסוכן, כמובן תינתן לך ציר זמן לסילוק המפגעים ולתיקונם (הזמן הניתן להסרת צו מבנה מסוכן בדרך כלל הוא שלושה חודשים).
  אם קיבלת הנחיה להרוס את הנכס, דלג לשלב שש למטה.

  • אם ניתן לתקן את המבנה כפי שקבע מהנדס הרשות למבנים מסוכנים, אזיי בעל הנכס ישכור את שירותיו של איש מקצוע מומחה בשיקום מבנים מסוכנים, באם יהיה צורך לעיתים אף תידרש לשכור את שירותיו של אדריכל במקרים שנעשים שינויי עיצוב בחזיתות או בשטחים הציבוריים בתוך המבנה.
 • יהיה עליכם לקבל היתר לתיקונים אשר בצעתם, כמובן על פי ציר הזמן אשר ניתן בכדי לסלק או לתקן את הליקויים.
הסרת צו מבנה מסוכן ראשון לציון
צו פינוי, שיקום מבנים ישנים, תל אביב

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

מדריך לקבלת אישור להסרת צו מבנה מסוכן

הערה: ניתן להעניק הארכה חד פעמית אם יתגלה כי הבקשה מוצדקת.

הסרת צו מבנה מסוכן שלב – 5.

בדיקות מעבר + קנסות תשלום

• כאשר ביצעת את הליך טיפול בליקויים לצורך הסרת צו מבנה מסוכן, יהיה עליך לדווח על כך בכדי שישלח מהנדס מבנים מסוכנים ממחלקת מנהל הנדסה אשר יערוך בדיקה סופית.

לאחר הבדיקה המהנדס יחליט האם העבודות בוצעו לפי הנחיות אשר מופיעים בדוח צו מבנה מסוכן בכדי לאשר את הסרת צו מבנה מסוכן מהמבנה.

במידה והעבודות אשר בוצועו להסרת צו מבנה מסוכן לוקות בחסר, וישנה דרישה לבצע תיקונים נוספים,לא תקבל אישור הסרת צו מבנה מסוכן, במקביל תקבל הודעה על כך בה יפורטו הליקויים בהם אתה צריך לטפל בכדי להסיר את הצו.

להלן סעיף מצו 3 למבנים מסוכנים המבהיר את נושא ביצוע העבודות:

אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 , לחוק העזר וכן לפי סעיף (490) סעיף (7) לחוק העונשין השתל"ז  -1977.

• אם ניתן לתקן את המבנה כפי שקבע מהנדס הרשות למבנים מסוכנים, אזיי בעל הנכס ישכור את שירותיו של איש מקצוע מומחה בשיקום מבנים מסוכנים, באם יהיה צורך לעיתים אף תידרש לשכור את שירותיו של אדריכל במקרים שנעשים שינויי עיצוב בחזיתות או בשטחים הציבוריים בתוך המבנה.

באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.

צו מבנה מסוכן צו 3
צו 3 צו מבנה מסוכן

משפצי העיר הינה חברה בעלת וותק של יותר מ – 30 שנה ואנו מספקים את כל השירותים הנדרשים להסרת צו מבנה המסוכן הכל תחת קורת גג אחת.

כל שעליכם לעשות היא ליצור איתנו קשר עוד היום ואנו נסיר דאגה מכם ונטפל בכל התהליך כולל הביוקרטיה מול הרשות המקומית ובסוף התהליך אנו נספק לכם אישור אשר מורה כי הבניין שלכם הוסר מרשימת המבנים המסוכנים.

העבודות מבוצעות בליווי מהנדס צמוד ומנהל עבודה מוסמך משרד העבודה.

אזורי השירות – תל אביב והמרכז , חיפה והקריות ,נתניה,חדרה,ירושלים.

תל אביב והמרכז , חיפה ,ירושליים ועוד.. אנו מבצעים הסרת צווים מסוכנים שיפוצי חזיתות, הסרת מפגעים, חיזוק מרפסות, שיקום ועיבוי עמודים,

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן שלב 6. עליך להרוס את המבנה, אם נחשב ללא ניתן לתיקון:


• אם אתה נפגש עם מחלקת מבנים לא בטוחים, ופקיד הבניין קובע כי המבנה פגום / מעל 50% / לא ניתן לתיקון, המבנה יהרס, ועליך להמשיך כמפורט להלן.
• אם לא תציית לקביעה זו, התיק שלך יישלח למחלקה המשפטית למבנים מסוכנים ותשלח לך הזמנה לדיון.

הסרת צו מבנה מסוכן שלב 7. מבנה להריסה

להלן ציטוט מחוק העזר העירוני התשס"ב, סעיף 7;

7(א. סבור ראש העירייה, על פי חוות דעת המהנדס שנערכה לפי סעיף 2 ,כי בניין נתון במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים או לציבור או לנכסים סמוכים, רשאי הוא ליתן צו לסגור מייד את הבניין ולצוות על פינויו או על הריסתו המיידית, או על ביצוע כל עבודה למען הסרת הסכנה המיידית; סירבו הדיירים לפנות את הבניין ניתן לפנותם באמצעות המשטרה; כן רשאית העירייה לבצע את העבודות הדרושות לשם סגירתו של הבניין, אטימתו או הריסתו ולגבות את הבניין, הוצאות הביצוע מבעל הבניין.

• אם ההריסה נחשבת כחובה, יתקבל היתר הריסה מוחלט לפני שתוכל להרוס.

גם כאן בעל נכס אשר רוצה שתינתן לו האפשרות לביטול הצו , יהיה עליו צורך להגיש בקשת התנגדות אשר תומכת בחוות דעת של מהנדס בניין פרטי שעליו לשכור לצורך בקשת הסרת צו מבנה מסוכן.

חוק עזק עירוני מבננים מסוכנים
הסרת צו מבנה מסוכן ממבנה ישן

ביטול צו מבנה מסוכן – מבנים מסוכנים
התחייבות הרשות לגבי מבנים מסוכנים

מבנה מסוכן או חלק מהבניין, שאינו מסוגל לקיים או לשאת מטענים שהוטלו עליו, עלול להיות מסוכן ועשוי להידרש להורסו.

חובתה של הרשות כמי שמוטל עליה האחריות לאכיפת החוק, היא להגיב לכל דיווח על מבנים מסוכנים אפשריים ולחקור אותם בהקדם האפשרי.

לאחר הגעה של מהנדס מבנים מסוכנים למבנה.

חובתה של הרשות היא לשמור על שלום הציבור,ובפועל היא מתמודדת ישירות עם הבעלים במידה ויש שיתוף פעולה או באם לא, כדי להבטיח את האזור.

קשר הדוק עם המשטרה, שירותי הכבאות וסוכנויות אחרות יכול לעזור בפתרון מצבים קשים או יוצאי דופן.
האחריות העיקרית לתנאי בניין או מבנה מוטלת על בעליו; עם זאת, מוטלת על הרשות חובה על פי חוק הבנייה להתמודד עם מבנים מסוכנים כל רשות לפי תחומה.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן – מה קורה במידה ולא ניתן לאתר את הבעלים?

אם לא ניתן למצוא את הבעלים או ליצור איתו קשר, על הרשות ישנה הסמכות לבצע את העבודות כדי להבטיח את הבניין או המבנה ולהביא להסרת צו מבנה מסוכן. ההוצאות הכרוכות בפעולה זו יחולו על הבעלים ומלבד שיהיו סבירות.

חוסר בטיפול ותחזוקה שוטפת בבניינים

ברחבי הארץ מצויים בניינים מסוכנים רבים, אשר לרוב הינם בניינים ישנים מאוד, בני עשורים רבים. בניינים משותפים שלא בוצעו בעבר עבודות לשימור המעטפת החיצונית של המבנה, או אי טיפול באיטום הגגות לדוגמא, יגרום לכך שמי גשמים יספגו ואף יחדרו את תקרות הבטון במשך זמן רב, והתוצאה הינה למעשה נזק לבטון ולברזלים. המפגעים הינם מסוכנים, ולעיתים מדובר נבזקים המצריכים שיקום קל, ולעיתים שיקום והסרת מפגעים קשה יותר.

דוגמא נוספת הינה, חדירות מים דרך מעטפת החוץ של הבניין, בין אם דרך סדקים שהחלו להופיע על הקירות, או דרך הציפוי החיצוני לנחלש ונפגם במהלך השנים מאי תחזוק וטיפול.

שימור ותחזוקה של בניינים או בתים פרטיים הינו למעשה הגנה מפני חדירות מים ולחות דרך קירות גגות עמודי בניין וכד'… לכן החשיבות במניעה של מפגעים מסוכנים בבניינים הינו למעשה טיפול ושימור שהינה למעשה תחזוקה שוטפת אשר תמנע את הסכנות ואת פגיעות בחלקי הבניין השונים.

לכן יש חשיבות רבה בשימור תכונותיו של הבניין שלכם למניעת הסכנות ולמניעת הופעת הסכנות.

מהם הוצאות סבירות לצורך הסרת צו מבנה מסוכן ?

הוצאות סבירות הן חיוב בעלי הנכס בהריסה או תיקון לצורך הסרת צו מבנה מסוכן ממבנה שבבעלותו, אך הוצאות אילו צריכות מושוות למחירי השוק.

במידה וקיבלתם מחיר מוגזם לפי דעתכם בגין פעולות שנקטה העירייה לצורך הסרת צו מבנה מסוכן, עליכם לבקש הסבר מפורט בגין אותו חיוב וכמובן להשוותו עם הצעות מחיר אחרות אשר תקבלו מקבלני שיקום מבנים מומחים.

שיקום מבנים לשימור
הסרת צו מבנה מסוכן, מבנים לשימור

להלן מקרה בו העירייה טענה להוצאות ולא קיבלה

עיריית ת"א הרסה מבנה מבלי ליידע את בעליו, ולכן לא קיבלה החזר הוצאות

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

תביעה שהוגשה נגד בעל נכס בעיר במטרה להסרת צו מבנה מסוכן בתל אביב על ידי עיריית תל אביב נדחתה על ידי בית המשפט.

העירייה טענה להוצאות בעקבות הריסת הנכס שהוגדר על ידה כמבנה מסוכן.

בקשה נדחתה מכיוון שלא אפשרה לבעל הנכס מספיק זמן להרוס בעצמו בנוסף אף לא עשתה מאמץ לאתרו ורק הדביקה את הצו על פתח דלתו.

התביעה כאמור נדחתה על ידי בית המשפט בגין הדרישה לחייב את הנתבע בסך כ-2,300 שקל.

עיריית תל-אביב בקשה לחייב את בעל הנכס , בגין הוצאותיה בהריסת הנכס שהוגדר כמסוכן.

אך השופט כאמור דחה את בקשתה זו, משום שלא נתנה לבעל הנכס מספיק זמן לפעול בעצמו להסרת הסכנה ומשום שלא עשתה מאמץ מינימלי לאתרו.

חוק עזר עירוני מסמיך את הרשות המקומית לפעול למניעת סיכון למחזיקים או לציבור בבניינים שבתחום שיפוטה. לכן עיריית תל אביב הוציאה צו הריסה לבניין ברחוב פיירברג בעיר,זאת לאחר שמהנדס מטעמה ביקר במקום והוציא צו מסוכן למבנה אשר מגדיר את המבנה כמבנה מסוכן.

הסרת צו מבנה מסוכן
שיקום מבנים חיפה

על העירייה היתה מוטלת האחריות להודעה על צו מבנה מסוכן

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

כאמור מהנדס העירייה אשר פקד את המקום הצמיד את הצו בפתח הכניסה ביום חמישי, וכבר בבוקר יום א' הרסה העירייה את המבנה.

עיריית תל אביב כמי שניתנה לה הסמכות לאיכוף את נושא מבנים מסוכנים בתחום שיפוטה פעלה כחוק והגישה תביעה נגד בעל הנכס, בו תבעה את החזר הוצאותיה בגין עבודות ההריסה.

בעל הנכס טען שהמבנה אשר ברשותו כלל לא היה מסוכן ומה גם שהעירייה לא טרחה ליידע אותו על כוונותיה להרוס את המבנה שבבעלותו ועוד טען הנתבע שאילו העירייה הייתה מתאמצת עוד ופועל בהגינות הייתה יכולה למצואו בנקל מכיוון שהוא עדיין מתגורר בעיר תל אביב בכתובת אחרת והיה ניתן לחסוך מימנו את עוגמת הנפש ובטח את ההוצאות שבגינה הוגשה התביעה . מעבר לכך, הוסיף, העירייה לא אפשרה לו זמן לנסות לבטל את הצו או לחלופין להרוס בעצמו את המבנה ובכך לגרום להסרת צו מבנה מסוכן אשר ניתן על ידי העירייה.

פסק דין

בפסק הדין נכתב, שלפי חוק העזר על העירייה ליידע על צו ההריסה על פי עיקרון של "זמן סביר בנסיבות העניין" לפני שמורה היא על החלטתה להרוס את המבנה.

הפעלת סמכות ההריסה שבחוק "אפשרית אך ורק כאשר קיימת אכן סכנה ממשית, סכנה ממשית קרובה, ודאית שבעקבותיה נשקפת סכנה לגרים במבנה או לציבור וכשאין מקום לבצע פעולות אחרות מלבד הריסה מיידית של המבנה ובטח היה עליה לוודא שמחזיק הנכס אכן מודע לכך.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

עוד קבע השופט בהחלטתו, כי לא הוכיחה העירייה שהמבנה היווה "סכנה ממשית לחיי אדם",כאילו היה כך היה עליה לגדרו למשך אותו סוף שבוע ומשלא עשתה כך נראה כי לא הייתה לה הסיבה לפעול כך.

באשר ל"זמן הסביר" נקבע, שהיה על העירייה "לאפשר לבעל הנכס להגיב בגין טענתה היא, כי המבנה הינו מבנה מסוכן".

בעל הנכס יכל להגיש בתגובה לבקשתה של העירייה להרוס את המבנה על ידי דוח חיצוני של מהנדס פרטי שאוליי היה מערער על ההחלטה להרוס את המבנה, או לבצע את התיקון הנדרש תוך זמן סביר.

השופט לא קיבל את עמדתה של העירייה שלפיה הזמן הסביר הינו שלושה ימים.

ביטול צו מבנה מסוכן
הסרת צו מבנה מסוכן , עיריית תל אביב

לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן!

תיקון בניין מסוכן לצורך הסרת צו מבנה מסוכן


כאשר מבנה מתויג כמסוכן, נרשמת הודעה על בנייה מסוכנת במחלקת מבנים מסוכנים בעירייה האחראית על אותו האזור, עיריית תל אביב אחראית על מבנים מסוכנים בתל אביב וכו'.

מטרת שליחת הצו היא לספק הודעה לבעלים ו / או לקונים פוטנציאליים של המבנה כי הוא אינו מתאים לאכלוס ובמידה והמפגעים לא יתוקנו, המבנה המשותף או הפרטי, עלול לההרס.

הסרת צו מבנה מסוכן
שיקום מבנים לשימור

תיקון מבנה מסוכן להסרת צו מבנה מסוכן

יש לתקן מבנה שתויג כמבנה מסוכן או לא בטוח לפי תקני בנייה בנוגע למערכות חשמל, אינסטלציה ומערכות מכניות.
במקרים מסוימים, משמעות הדבר היא שעל בעל המבנה לשפץ או לתקן את כל הרכיבים החשמליים, האינסטלציה ולתקן את המפגעים המכניים של המבנה לצורך הסרת צו מבנה מסוכן.
בדרך כלל נדרש היתר בנייה, היתר מחברת החשמל , היתר אינסטלציה והיתר מכני לפני שניתן להתחיל לבצע תיקונים במבנים מסוכנים.
כמו כן נדרשות תוכניות של אדריכל או מהנדס מבנה בעת ביצוע הבקשה לאישורי תיקון.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

חלקן של העבודות המקצועיות ,כלומר חשמל והנדסה, חייבות להיעשות על ידי בעלי מקצועות מורשים. על אנשי מקצוע אלה לתאם בדיקות במהלך הביצוע ובדיקות סופיות ועל העבודה להיות מאושרות על ידי מפקח העירייה האחראית לפני שניתן יהיה להוציא תעודת אכלוס למבנה.

הסרת צו מבנה מסוכן
הסרת צו מבנה מסוכן תל אביב

למבנים שנמצאים באזורים היסטוריים או שנקבעו כי יש להם משמעות היסטורית, מבנים לשימור, עשוייה להיות הגבלות מסוימות הנוגעות לתיקונים. לפני תחילת התיקונים, על הבעלים לבדוק עם מחלקת שימור מבנים , מחלקת פיתוח עבור העיר המדוברת.
לאחר שתוקן המבנה, נדרש להוציא אישור מבנה מסוכן מהעירייה על ידי בעל הנכס.

באחריות בעל הנכס להוציא את האישור מהעירייה האחראית על האיזור בו ממוקם המבנה שקיבל אישור מבנה מסוכן.

אי רישום שחרור מבנה מסוכן זה יסבך את היכולת למכור או לממן מחדש הלוואה עבור הנכס.

שיקום מבנים ישנים מסוכנים

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

ההליך בקצרה:

פיקוח על מבנים ישנים לא בטוחים ומסוכנים, כדי לגרום לתיקון או הסרת מבנים לא בטוחים או לפי ההגדרה מבנים מסוכנים.
הצגת נוהל להשלמת תיקונים או הסרת צו מבנה מסוכן.
מתן זמן סביר לתגובה, לפגישה ולהודעה על כך.
קבלת והוצאת אישור מבנה מסוכן על ידי קבלן שיקום מבנים מאת העיריה בכדי להשלים הסרה כזו במצבים מסוימים ולהעניק מימון לשיפוץ והסרת העלות עליהם.
אישור להסרה מיידית ללא הודעה מוקדמת או שיקום מבנים המהווים סכנה מיידית.

הוסדר על ידי הגוף הממשלתי האחראי על הסרת צו מבנה מסוכן תל אביב:

סעיף 1. מטרה. הגוף האחראי מצא כי קיימים מפגעים בחלקם של מבני העיר שאינם ראויים לשימוש או למגורים אנושיים בגלל התיישנות, ליקויים המגבירים את הסכנות לשריפה או תאונות, ליקויים מבניים או תנאים אחרים שהופכים מבנים כאלה לא בטוחים, לא שימושיים ו \ או מפריעה ומסכנת נכסים בשכונה או בסביבה.

על ידי הגוף האחראי האחריות כנדרש לדרוש או לגרום לביצוע תיקון, סגירה או הריסה \ הסרה של מבנים כאמור על פי תקנת חוק מבנים מסוכנים התשס"ב.לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן!

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

פירוש המושגים בחוק הסרת מבנים מסוכנים להבנה

פרק 2. הגדרות. לעניין תקנה זו למילים ולמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

    (א) עובד ציבור פירושו ראש עיר או נציגו המוסמך.

    (ב) מבנה יכלול כל בניין, קיר, מבנה-על או מבנה אחר, הדורש מיקום בשטח, או מחובר על פני הקרקע.

פרק 3. עובדי ציבור; חובות.

קבלן שיקום מבנים
הסרת צו מבנה מסוכן תל אביב

עובד הציבור מוסמך בזאת להפעיל את סמכויותיו הנחוצות לצורך ביצוע מטרות פקודה זו, לרבות:

    (א) בדוק כל מבנה שנראה כלא בטוח, מסוכן או שאינו כשיר למגורים אנושיים.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

    (ב) תהיה סמכות להיכנס לחצרות בשעות סבירות לצורך ביצוע בדיקות כאלה. הכניסה תיעשה על מנת לגרום לאי הנוחות הפחות אפשרית לכל מי שברשותו של המבנה. אם נדחתה כניסה, רשאי עובד הציבור לבקש צו למטרה זו מבית משפט המורשה.

(ג) לדווח על כל המבנים שהוא מאמין שהם מסוכנים, לא בטוחים או לא כשירים למגורים אנושיים לגוף האחראי;

    (ד) קבל עתירות כאמור בתקנה זו.

פרק 4: נוהל; עצומה.

בכל פעם שמוגשת עתירה לממונה על הציבור על ידי תושבים המצהירים כי מבנה בו הם מתגורריים או לא הוא מסוכן, לא בטוח או שאינו כשיר למגורים, או בכל פעם שיבחין עובד ציבור כי מבנה כלשהו מסוכן, לא בטוח או שאינו כשיר למגורי בני אדם, חובה עליו לדווח על כך בעקבות הממצאים לגוף האחראי.

פרק 5. דומה; הודעה.

הגוף האחראי, עם קבלת דוח כאמור בסעיף 4, יקבע על פי תקנה זמן ומקום שבהם הבעלים, או נציג הבעלים, כל מחזיק שעבוד בנכס או רשומה וכל דייר במבנה אשר יוכל לראות את הסיבה מדוע המבנה צריך להיות מוגדר כמבנה מסוכן.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

פרק 6. דומה; פרסום.

(א) הפקודה תפורסם אחת לשבוע במשך שבועיים רצופים באותו יום בכל שבוע. 30 יום לפחות יחלפו בין הפרסום האחרון למועד שנקבע לדיון.

    (ב) העתק הפקודה יישלח בדואר רשום תוך שלושה ימים לאחר פרסומו הראשון לכל בעל, סוכן, בעל שעבוד ויושב במקום המגורים האחרון הידוע ויסומן "למסור לנמען בלבד."

פרק 7. שימוע, הזמנה.

(א) אם, לאחר הודעה ושימוע, קובע הגוף האחראי כי המבנה הנדון מסוכן, לא בטוח או שאינו כשיר לשימוש או למגורים אנושיים, הוא יציין בתקנה את ממצאיו כי הוא תומך בקביעה כאמור ויגרום לצו שישלח בדואר אל הבעלים, הנציגים, מחזיקי השעבוד והדיירים באותו אופן שנקבע להודעת השימוע.

הפקודה תקבע זמן סביר במסגרתו יתחיל תיקון או הסרה של מבנה כזה ותקבע הצהרה כי אם הבעלים של מבנה כזה לא יתחיל בתיקון או הסרה של צו מבנה מסוכן, מבנה כזה במהלך הזמן הנדרש או לא יצליח להעמיד לדין אותו דבר עד לסיום העבודות, הגוף האחראי יגרום להסרת המבנה ולהריסתו.

    (ב) אם ניתן לבצע את התיקון, השינוי או השיפור של המבנה המסוכן בעלות שלא תעלה על 50 אחוז משווי השוק ההוגן של המבנה, יהיה בעל הנכס, בתוך המועד שצוין בהזמנה, לתקן, לשנות או לשפר את המבנה בכדי להפוך אותו לבטוח ומתאים לשימוש או למגורים אנושיים, או שיפנה ויסגור את המבנה עד לביצוע התקונים על ידי קבלן שיקום מבנים שיפעל כפי שנדרש בצו מבנה מסוכן.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

שיפוץ חזיתות
מבנה בו נדרש שיפוץ חזיתות ראשון לציון

    (ג) אם לא ניתן לבצע תיקון, שינוי או שיפור של המבנה בעלות של 50 אחוז או פחות משווי השוק ההוגן שלו, הבעלים, תוך הזמן שצוין בהזמנה, יסיר או יהרס את המבנה.

פרק 8. חובה של בעלי המבנה.

כל מקרה בו מבנה כלשהו בתוך העיר יימצא כמסוכן, לא בטוח או שאינו כשיר לשימוש או למגורים אנושיים, זו תהיה חובתו וחובתו של בעל הנכס לדאוג לאותו ביטחון של הציבור, הסובבים אותו והדרים בו על ידי שיפוץ המבנה או כנדרש להסיר אותו.לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן!

פרק 9. אי מילוי.

(א) אם, בתוך המועד שצוין בהזמנה, הבעלים לא מציית לצו 3, צו מבנה מסוכן, לתיקון, שינוי, שיפור או פינוי המבנה, רשאי עובד הציבור לגרום לתיקון המבנה, לשינויו, לשיפורו או לשינויו. פינוי המבנה וסגירתו.

    (ב) אם הבעלים לא הצליח למלא אחר הצו להסרת המבנה המסוכן או להרוסו, תוך פרק הזמן שצוין בצו, רשאי אחראי הציבור לגרום להריסת המבנה המסוכן.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

פרק 10. הפוך את האתר לבטוח.

עם הסרת מבנה כלשהו, ​​הבעלים ימלא אחר כל דרישות הבטיחות לנמצאים במקום, וינקוט כל פעולה אחרת הנחוצה להשאיר את המקום במצב בטוח. אם הבעלים לא מצליח לנקוט בפעולה כזו, העירייה רשאית להמשיך ולהגן על האתר במקומו.

פרק 11. הערכת עלויות.

(א) עלות לתיקון, שיפוץ,הסרת צו מבנה מסוכן, שינויים, שיפורים, פינוי, הסרה או הריסה על ידי עובד הציבור, לרבות הבטחת האתר, ידווחו למחלקת מבנים מסוכנים האחראית על העיר.

    (ב) מחלקת מבנים מסוכנים תודיע לבעל המבנה בדואר רשום על עלויות פינוי המבנה והבטחת המקום. ההודעה תצהיר גם כי תשלום העלות יש לשלם תוך זמן קצוב לאחר קבלת ההודעה.

   (ג) אם העלויות נותרו ללא תשלום לאחר פרק זמן לאחר קבלת ההודעה, רשאי פקיד העירייה למכור כל מהמבנה ולהחיל את התמורה או כל חלק הכרחי ממנה כדי לשלם את עלות פינוי המבנה והבטחת האתר. כל תמורה העולה על הסכום הנדרש לשם השבת העלויות תשולם לבעל המקום שבמרכזו היה המבנה.

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

הסרת צו מבנה מסוכן

פרק 12. סכנה מיידית.

כאשר לדעת הרשות העירונית המבנה במצב כזה שיכול להוות סכנה מיידית המחייבת פעולה מיידית להגנה על הציבור, הרשות רשאית להורות לקצין הציבורי להקים חסמים או לגרום לפינוי הנכס, הורדתו, תיקונו, סגירתו או הודעה מוקדמת אחרת או עיכוב. ניתן לבצע פעולות כאלה ללא הודעה מוקדמת או שמיעה של הבעלים, הנציגים, בעלי השעבוד והדיירים. עלות כל פעולה לפי סעיף זה תוערך כנגד הנכס כאמור בסעיף 11.

פרק 13. ערעור על צו מבנה מסוכן.

כל אדם שנפגע מצו שניתן על ידי העירייה על פי תקנה זו רשאי, תוך פרק זמן של עשרה ימים מיום מתן הצו,ואף לעתור לבית המשפט בעיר בה ממוקם המבנה לצו מניעה המונע את עובד הציבור לבצע את ההוראות (במידה והתקבלה הוראת ביצוע מידית להסרת הצוו).

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

ניתן אכן לערער על קבלת צו 3 תוך עשרה ימים מקבלת הצוו למחלקת מבנים מסוכנים, ניתן כמובן לצרף חוות דעת מהנדס פרטי.

כמובן צעד זה רצוי לבצע רק אם באמת חושבים שסיבת קבלת הצו אינה מוצדקת, אחרת הדבר יגרום להפסדים והוצאות מיותרות (עלות מהנדס פרטי).

הסרת צו מבנה מסוכן

צו מבנה מסוכן יכול להינתן על מבנה אשר מסכן את שלום הציבור או הדיירים המתגוררים במבנה או בקירבתו.

למחזיקי הנכס ניתן פרק זמן בדרך כלל כ- 90 יום להסרת צו מבנים מסוכנים.

על מנת לבטל צו מבנה מסוכן יש צורך לבצע את התיקונים הנדרשים או לחילופין יש להסיר את המפגעים אשר מופיעים בדו"ח מהנדס מבנים מסוכנים.

ישנם בעלי נכסים אשר בו בזמן בוחרים לבצע שיפוץ כללי ושיפורים של המבנה כגון:

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

 • שיפוץ חזיתות ושינוי ציפוי המעטפת כגון שליכט אקרילי ועוד..
 • עיבוי עמודים בבניינים אשר יש סכנה של התמוטטות בעת רעידות אדמה.
 • התקנת מעלית – חידוש מעלית
 • חידוש שבילי מעבר.
 • שיפור מראה החצרות כגון הוספה או הקמת גינת נוי לרווחת הדיירים.
 • הוספת מרפסת שמש.
 • אלו היו מספר דוגמאות לשיפור או עיצוב מראה חדש לבניין והעלאת איכות החיים למתגוררים בו.

קבלתם צו מבנה מסוכן אל תהססו ופנו אלינו בכדי להסיר את הדאגה מכם – אנו מומחים בתחום שיפוץ ושיקום מבנים עם ניסון של למעלה מ 30 שנה עם דגש על ביצוע איכותי ומהיר

לייעוץ וקבלת הצעת מחיר צור קשר עוד היום! O5O-5824225

.