מחירים הוגנים וקבועים מראש
קטגוריות
מיגון חדרים וממדים

הוספת ממ"ד לבית פרטי

o5o-5824225

הוספת ממ"ד לבית פרטי – מהם הדגשים לביצוע בטיחותי ונכון?

הוספת ממ"ד לבית פרטי הינו צורך מתבקש לבתים ישנים המחוסרים בחדר ממד. בנייה של חדר ממ"ד בבתים פרטיים מאפשרת להגדיל את שטח הבית ולקבל חדר נוסף לשימוש יום יומי, לכן הדגשים בבנייה של חדר ממד לבתים פרטיים, חייב להיעשות תוך ניצול נכון של האזור הנבחר להוספה של הממד בבית הפרטי, ובנוסף דגש רב על ביצוע תיקני איכותי ונכון. חדרי ממ"ד הינם למעשה חדר מגורים לכל דבר שאם ההוספה הינה על פי קריטריון של ביצוע איכותי הדומה בעת תהליך שיפוץ בית פרטי או בנייתו של הבית הפרטי שלכם אז הדבר יפגע במראה הכללי. ביצוע לא איכותי יפגום בשימוש היום יומי כאשר לא נעשה דגש בעת הבנייה של החדר, מבחינת רמות ביצוע של יציקות הבטון, רמות גימור וכד'. לכן בעת הוספת ממ"ד לבית פרטי יש צורך להתייחס אל החדר במחשבה של ביצוע איכותי, ולבחון את האפשרויות השונות בעת בחירת הדלת והחלון ודגש על בנייה בטיחותית וחזקה של החדר. יחד עם זאת אף ניתן לעצב את חדר הממ"ד, כך שישרה אווירה נעימה ככל האפשר בשימוש יום יומי ועל אחת בעת התקפת טילים.

הוספת חדר ממ"ד בבית פרטי – בטיחות ואסתטיקה

הוספת ממ"ד לבית פרטי ישן חייבת להתבצע תוך דגש על הבטיחות. סוג הבטון אשר מותאם לחדרי ממד הינו B30 ולכן יש חשיבות רבה במרכיבים העיקריים של חדר הממד, הבטון והברזל. כמו כן מערכות החיזוק שמשומשות בעת יציקת בטון הינם מוטות פלדה. חלוקה נכונה ושימוש בקוטר מוטות הפלדה אף הם חלק בלתי נפרד בעת תהליך הוספה של חדרי ממדים בבתים פרטיים או בכלל. בנוסף בעת הוספת חדר ממד בבתיכם עליכם להתייחס אך לנושא דלת ההדף וחלון ההדף והגזים. בשוק מצויים מספר חברות אשר מייצרות את חלונות ההדף והדלתות לחדרי הממ"ד, ואין ספק שגם כאן כמו בכל ענף ומוצר, חבוי נושא העלות. העלויות הם פועל יוצא של איכות דלת הממד או החלון ועליכם לראות את מגוון האפשרויות, מאחר שההבדלים ביניהם הינם לא רק בהיבט הבטיחותי אלה גם בהיבט האסתטי של הדלת או החלון ואם התוצאה הסופית חשובה לכם בקשו לראות את ההבדלים ביניהם ובחרו את דלת הממ"ד והחלון העדיפים לכם.

הוספת ממ"ד לבית פרטי

הוספת ממד לבית ישן

הוספת ממד לבית ישן אפשר אף שיתבצע תוך חשיבה על שינוי אדריכלי של חלל הבית או על ידי הוספת חדר הממד בחצר הבית באם זה אפשרי. מיגון חדר קים הינו שונה מבניית ממד מאחר והינו מצריך שטח, אלה המיגון של החדר מתבצע בתוך אחד מחדרי הבית הקיימים וזאת על ידי עיבוי הקירות באמצעות בטון התואם לחדי ממד ובשילוב מוטות פלדה בעלי קוטר לפחות של 10 מ"מ אך הינו לפי הוראות פיקוד העורף. בניית ממד בבתים ישנים לרוב מתבצע בשילוב שיפוץ כללי לבית הישן ולכן על ידי כך ניתן לשלב את חדר הממד החדש עם השיפוץ בכדי ליצור מראה אחיד של כלל הבית, ולשלב נכון את חדר הממד לשימוש נוח ובטוח.

הוספת ממד לבית פרטי

בניית ממד בבתים פרטיים מוסיפה ומעלה את ערכו הכללי של הבית מאחר ושטח הבית גדל ובעל חשיבות רבה בדרישה של רוכשים ובהחלטה לבחור בבית פרטי שהינו בעל חדר וממד ולכזה שלא מצויד באמצעי מיגון זה. גם כאן ניתן לחשוב על אפשרות חידוש כלל של מראה הבית הפרטי בייחס בין חדש לישן. רצוי מאוד להפוך את חדר הממד לחדר מעוצב ולא רק לגוש בטון מאיים ולכן בעת בנייה יש לבחור בקבלן שמגיע מתחום הבנייה והשיפוצים, בכדי שייתן לכם מענה אסתטי ובטיחותי.

הוספת ממ"ד לבית פרטי

הוספת ממד לדירה

הוספת ממד לדירה לרוב מתבצע בשילוב של הוספת מרפסות שמש אך לא תמיד. הוספה של חדרי ממ"ד לדירות בבנייני מגורים משותפים הינו צעד גדול יותר מאשר הוספת ממד לבית פרטי, מאחר ויש צורך בהסכמה של רוב הדירים לאישור והוספה של חדר הממד. בניית חדר ממד לדירה מצריכה פתיחת דלת בקירות החיצונים ולכן בשלב של ביצוע והוספה של חדר הממד בבניינים משותפים צריך להילקח בחשבון את ההוצאה של סה"כ של עלויות בניית חדר הממ"ד ושל השינויים הנוספים שיש עליכם לבצע בתוך חלל הדירה בהקשר לקירות החיצוניים ובכלל.

הוספת ממד לבניין

הוספת ממד לבניין כפי שרשמנו במאמר לפני, לרוב מתבצע בשילוב של הוספת מרפסות שמש אך לא תמיד. הוספה של חדרי ממ"ד לדירות בבנייני מגורים משותפים הינו צעד גדול יותר מאשר הוספת ממד לבית פרטי, מאחר ויש צורך בהסכמה של רוב הדירים לאישור והוספה של חדר הממד. חדרי ממד בבנייני מגורים בבניינים ישנים הינם תהליך המצריך אישור מהרשות בעיר מגוריכם, קודם לתחילת הביצוע. בניית חדר ממד לדירה מצריכה פתיחת דלת בקירות החיצונים ולכן בשלב של ביצוע והוספה של חדר הממד בבניינים משותפים צריך להילקח בחשבון את ההוצאה של סה"כ של עלויות בניית חדר הממ"ד ושל השינויים הנוספים שיש עליכם לבצע בתוך חלל הדירה בהקשר לקירות החיצוניים ובכלל. לכן בעת הוספת ממד בדירות יש לקחת גם בחשבון את האפשרות לשיפוץ חיצוני של קירות הבניין בשילוב חדר הממד, ומרפסת השמש.

הוספת חדר ממד או מיגון?

מיגון בבית קיים אינו על פי הנחיית פיקוד העורף.

בבית קיים יש לבנות חדר ממ"ד תיקני. במידה ולא ניתן לבנות חדר ממ"ד אז ניתן לפנות לאלטרנטיבה של מיגון חדר בבית.

עקרונות כלליים לתכן – "ציטוט מהוראות פיקוד העורף"

א. הדרישות במפרט זה חלות לאדריכלות וקונסטרוקציה בלבד, הדרישות הנוספות
כגון מסגרות, מערכות סינון ואוורור, אבזור וכו' יהיו על פי ההוראות למרחבים
מוגנים.
ב. בחירת החלל שיהיה החלל המחוזק ושיבוצעו בו שיפורי המיגון תעשה תוך בדיקה
של השפעת העומסים הנוספים הנובעים מהדרישות לחיזוק ושיפורי המיגון על
היציבות הכללית של המבנה. החלל יהיה אחד מחללי המבנה ותהיה אליו גישה
מתוך המבנה.
ג. שימוש בחלל המחוזק: חלל/חדר מחוזק לא ישמש כחדר שירותים, מטבח,
מקלחת, מחסן או כל שימוש אחר המחייב חיפויי חרסינה, קרמיקה, שיש וכו'.
במבני ציבור, מותר מיקום ריהוט קבוע עד ל-%15 משטח ריצפת החלל וכדו'.
ד. העובי המזערי של האלמנטים המרכיבים את המעטפת של החדר המחוזק יהיה לפי פרק האדריכלות במפרט זה.
ה. החומרים והשיטות שישמשו לביצוע שיפורי מיגון יהיו לפי מפרט זה.
ו. תכנון שיפורי המיגון בחלל המחוזק יעשה בהתאם לת"י 466 ,לתקנים המוזכרים בו ולתקנים רלוונטיים אחרים.
ז. החלל המחוזק מותר שיהיה בקומות שונות של הבניין ואין חובה למקם חללים אלו האחד מעל השני.
ח. לא יאושר ביצוע של שיפורי מיגון במבנים צמודי קרקע. מקרים חריגים יאושרו על ידי פיקוד העורף-ענף הנדסה בלבד.
ט. שיפורי מיגון בחדרי ביטחון יבוצעו על ידי החלפת המסגרות הקיימת במסגרות מגן תקנית ואבזור בהתאם למפרט זה.
י. שיפורי מיגון בבניה ביטחונית יבוצעו ע"י תוספת יציקת בטון בעובי של 10 ס"מ בצידו הפנימי של החלל, התקנת מסגרות תקנית ואבזור בהתאם למפרט זה……

מיגון חדר קיים

שיפור מיגון חדר קיים הינו במגמת עלייה בשנים האחרונות. נראה כי הצורך ביצירת חדר מוגן בבית הינו צורך קיומי ולא עניין של העדפה. אין ספק שתכיפות ירי הטילים לעבר ישראל הולך וגובר. לעומת זאת חלק גדול מהאוכלוסייה מחוסר באמצעי מיגון. בטח כאלו אשר יבטיחו את שלומם ואת שלום בני משפחותיהם במצב אמת.

שיפור חדר קיים על ידינו

שיפור חדר קיים מתבצע על ידינו ברמות המחמירות ביותר. אנו מציעים שיטות מיגון על פי הנחיות פיקוד העורף. החשיבות בביצוע נכון ועל פי הנחיות אלו, הינו קריטי ביותר. המשמעות של כך הינה הגנה עליכם ועל בני משפחותיכם במצב של ירי טילים לאזור בו הבית שלכם או הדירה שלכם נמצאים.

חשיבות רבה יש לנושא הביצוע האיכותי. ביצוע איכותי משמעו שמירה עליכם, אל תתפשרו בכל הקשור לבטיחות שלכם. ישנה חשיבות רבה לסוגי החומרים ואופן יישומם על החדר בביתכם.

הוספת חדר ממד בבית פרטי – מיגון חדר בבית קיים?

ביצוע שיפור מיגון לחדר בבית קיים אינו על פי הנחיית פיקוד העורף.

בבית קיים יש לבנות חדר ממ"ד תיקני. במידה ולא ניתן לבנות חדר ממ"ד אז ניתן לפנות לאלטרנטיבה של מיגון חדר בבית.

סיכום – הוספת ממד לבית פרטי

כפי שכבר נאמר בכתבה, הוספת של חדר ממ"ד לבית פרטי הינו צורך מתבקש לבתים ישנים המחוסרים בממד. בנייה של חדר ממ"ד בבתים פרטיים מאפשרת להגדיל את שטח הבית וקבל חדר נוסף לשימוש יום יומי, לכן הדגשים בבנייה של חדר ממד לבתים פרטיים, חייב להיעשות תוך ניצול נכון של האזור הנבחר להוספה של הממד בבית הפרטי, ובנוסף דגש רב על ביצוע תיקני איכותי ונכון. חדרי ממ"ד חייבים הינם למעשה חדר מגורים שאם ההוספה הינה על פי קריטריון של ביצוע איכותי הדומה בעת תהליך שיפוץ בית פרטי או בנייתו של הבית הפרטי שלכם, לכן בעת הוספת ממד לבית פרטי יש צורך לבחון את האפשרויות השונות בבנייה בטיחותית וחזקה של חדר הממד ובהחלט ניתן אף לעצבו כך שישרה אווירה נעימה בשימוש יום יומי ועל אחת בעת התקפת טילים.